Aandoening

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening aan de hersenen, waarbij bepaalde cellen in de hersenen afsterven.

Deze cellen maken de stof dopamine aan. Dopamine is onder andere noodzakelijk voor de controle van lichaamsbewegingen. Parkinson treedt meestal pas op na het zestigste levensjaar. De eerste, zichtbare symptomen zijn traagheid, stijfheid en trillen van de ledematen.

Lees meer

Vaak blijkt achteraf dat er al langer andere klachten bestonden op het gebied van reuk, slaap, plassen en de darmen. Parkinson is een 'progressieve' ziekte. Dat wil zeggen dat de klachten, na een sluipend begin meestal na verloop van tijd toenemen. Dit proces gaat niet bij iedereen even snel. Ook het klachtenpatroon kan wisselen van patiënt tot patiënt. Met de juiste behandeling zijn de klachten vaak vrij goed te controleren.

Het specialisme neurologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt deel uit van ParkinsonNet. Dit is ontwikkeld door het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werk en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

De zorgverleners die deel nemen aan het ParkinsonNetwerk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken nauw samen en hebben ook regelmatig bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen.

Code NEU-136
Laatste revisie: 15 april 2024 - 13:01