Aandoening

COVID-19 (Corona)

COVID-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. De ziekte kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen.

Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Lees meer

Adviezen voor specifieke patiënten(groepen) en behandelingen

Voor sommige patiënten(groepen), onderzoeken of behandelingen gelden extra adviezen of voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. Hieronder vindt u een overzicht.

Code COR-058
Laatste revisie: 3 april 2024 - 11:34