Aandoening

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging is een infectie van het bloed door bacteriën.

Het is een ernstig ziektebeeld waarbij bacteriën hun schadelijke, giftige stoffen (toxine) vrijgeven aan het bloed. Er ontstaat een ontstekingsreactie van het hele lichaam op deze infectie. Bloedvergiftiging kan thuis acuut ontstaan of een reactie zijn op een ingreep of behandeling van een andere ziekte.

Mensen met een lage weerstand lopen meer risico op bloedvergiftiging. Dit zijn bijvoorbeeld heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een afweerstoornis of grote wond. Ook patiënten op een Intensive Care lopen meer risico op bloedvergiftiging omdat zij meestal al ernstig ziek zijn en omdat ze infusen of een katheter hebben.

Lees meer

Wat zijn de symptomen?

Een bloedvergiftiging begint vaak met een lokale infectie, waarbij de klachten afhankelijk zijn van de plaats van de infectie. Hoesten, slijm opgeven en ademnood passen bij een longontsteking. Pijn bij het plassen en vaak kleine hoeveelheden plassen, passen juist weer bij een blaasontsteking. 

Als er een bloedvergiftiging optreedt, geeft dit vaak klachten als rillen, koorts, zich niet lekker voelen, misselijkheid, braken en diarree. Bij oudere mensen gaat dit bovendien vaak gepaard met verwardheid.

In een ernstiger geval, de zogenaamde septische shock, kan de bloeddruk plotseling dalen. Dit leidt tot een bloeddrukdaling met mogelijk schadelijke gevolgen voor alle organen. Als deze schade optreedt spreekt men van een Multi Orgaan Falen (MOF). Hierbij kunnen meerdere organen hun functie niet meer goed uitoefenen. Dit heeft effecten op de urineproductie en dus ook op het kwijtraken van afvalstoffen, het ademen, de bloedstolling, de opname van voedingsstoffen, enzovoorts.
 

Code ICA-044
Laatste revisie: 8 februari 2023 - 09:58