Overleg en scholing

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis blijft op verschillende manieren in gesprek met de partners in het netwerk zodat we samen de best passende zorg op maat leveren en zo dicht mogelijk bij (t)huis.

Hiervoor hebben wij verschillende overleggen en overlegvormen in het leven geroepen, zoals het EenTwee-overleg. Voor al uw vragen over de samenwerking kunt u terecht bij de team Zorgsamenwerking van het JBZ.

Scholing

Scholing is belangrijk om de zorg van hoog niveau te houden. Als JBZ brengen wij graag onze expertise in bij diverse scholingen in de regio. De meeste scholingen worden georganiseerd door onze zorgpartners zelf, door bijvoorbeeld de zorggroepen en de JBH-Nascholing.

Doel van deze scholingen is het delen van vakkennis en het bevorderen van de samenwerking. Bij een aantal scholingen zoals de Bossche Samenscholingsdagen, zijn we als JBZ de initiatiefnemer, samen met de Jeroen Bosch Huisartsen.

Code ZRG-022
Laatste revisie: 2 juni 2023 - 13:23