Zorgdomein

ZorgDomein is een landelijk, digitaal verwijssysteem. Via ZorgDomein kunnen medisch professionals, zoals huisartsen, hun patiënten naar het JBZ verwijzen.

Ruim 90% van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om digitaal te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Naast de verwijzersgroep huisartsen is ZorgDomein ook beschikbaar voor andere verwijzersgroepen. Dit betekent dat naast verwijzen met een informatiesysteem (HIS, VIS) het nu ook mogelijk is te verwijzen zonder informatiesysteem.

Hoe kan een zorgprofessional een ZorgDomein-account aanmaken?

Via de volgende stappen kan een zorgprofessional met ZorgDomein werken:

  1. Login met het account van de nieuwe zorgprofessional in het informatiesysteem.
  2. Start ZorgDomein vanuit het informatiesysteem (Bekijk de handleiding voor de beschrijving van de stappen per informatiesysteem).
  3. Op de pagina 'Welkom bij ZorgDomein' kan op twee manieren ZorgDomein gestart worden:
    1. Inloggen met een ZorgDomein-account (medewerker werkt bijvoorbeeld al met ZorgDomein in een andere praktijk). Na inloggen kan de functie in de praktijk ingevuld worden.
    2. Account aanmaken (ongeveer 5 minuten werk).

Digitaal meekijkconsult

Digitaal meekijkconsult

Het meekijkconsult is een slimme samenwerking tussen huisartsen en specialisten en is beschikbaar voor huisartsen in de regio van het JBZ. Dit biedt hen de mogelijkheid om een korte vraag te stellen aan de specialist. Grote voordeel is dat de specialist vanuit HiX kan reageren, op een moment dat dit het best past in de planning. Dat scheelt telefoontjes en vermindert onnodige doorverwijzingen, en draagt dus bij aan het effectief opstarten van de reguliere zorg voor patiënten.

Veel voordelen

Het meekijkconsult heeft voordelen voor alle betrokken partijen. Patiënten ontvangen specialistisch advies via hun eigen huisarts: “Als het medisch complexer wordt en de specialist op afstand met de huisarts meekijkt, heb ik toch die specialistische kennis erbij zonder dat ik naar het ziekenhuis hoef”. Huisarts Teun van der Wijst beaamt dit: “Niet alleen kan ik zo een verwijzing voorkomen, ik bouw ook nog eens waardevolle kennis op”. Medisch specialist Dirk van Oostveen voegt daar nog aan toe: ” Via het meekijkconsult kunnen we over de schouder van de huisarts meedenken en meekijken naar de eerstelijns behandeling van een patiënt. Voor de zorgverleners is het een goede en geregistreerde overlegvorm in het eigen vertrouwde HIS/ZIS. Deze manier van overleg kan een deel van de huidige telefonische en Siilo contacten vervangen.  Als bovendien een verwijzing toch nodig is zal deze veel gerichter zijn.”

Hoe werkt het precies?

  • Via ZorgDomein kan de huisarts een medisch-inhoudelijke vraag stellen, gericht aan een specifieke vakgroep, waarbij het mogelijk is om een afbeelding mee te sturen.
  • Deze vraag komt binnen op de werklijst, waarna de medisch specialist via een korte brief in HiX de huisarts kan adviseren. 
  • De huisarts blijft verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt; een meekijkconsult geldt niet als een doorverwijzing naar het JBZ.

Welke vakgroepen zijn aangehaakt?

De animo onder zowel vakgroepen als huisartsen is groot. Deels door de toename van eHealth onder zorgprofessionals, maar ook omdat patiënten nu minder snel naar het ziekenhuis willen of kunnen. Inmiddels zijn de veel vakgroepen aangehaakt en ook de huisartsen zijn enthousiast over de mogelijkheden. 

Voor wie is het meekijkconsult bedoeld?

Op dit moment is het meekijkconsult beschikbaar voor de vakgroepen apotheek, cardiologie, chirurgie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, hematologie, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische chemie, longgeneeskunde, maag- darm- en leverziekten (MDL), nefrologie, neurologie, oncologie, oogheelkunde, orthopedie, reumatologie, revalidatie, sportgeneeskunde, transmurale palliatieve zorg en urologie

Primair kunnen huisartsen gebruik maken van het meekijkconsult, maar het wordt ook voor andere partners beschikbaar gesteld. Zo kunnen specialisten ouderengeneeskunde een meekijkconsult aanvragen bij geriatrie, interne  geneeskunde en revalidatie, kunnen jeugdartsen contact leggen met kindergeneeskunde en eerstelijns verloskundigen een consult aanvragen bij gynaecologie.  

Handleiding meekijkconsult

Huisarts (waarnemend)

Bij het aanmaken van een account met de functie ‘Huisarts (waarnemend)’ is het niet nodig voor de verantwoordelijk artsen om deze persoon apart te machtigen in ZorgDomein. Een waarnemer kan altijd namens alle verantwoordelijk artsen in de praktijk verwijzen, mits deze artsen een geldige, persoonlijke AGB-code ingevuld hebben. Dit gaat in ZorgDomein bij de instellingen via 'werken namens'. 

Let op: als waarnemend huisarts kunt u niet met de eigen AGB-code werken in ZorgDomein. In verband met het risico op verkeerde terugkoppeling, dient u altijd te verwijzen namens de eindverantwoordelijke arts. 

Contact ZorgDomein

Voor meer informatie over ZorgDomein verwijzen we u naar de website van ZorgDomein 

Code ZRG-008
Laatste revisie: 24 mei 2024 - 10:51