Zorgdomein

ZorgDomein is een landelijk, digitaal verwijssysteem. Via ZorgDomein kunnen medisch professionals, zoals huisartsen, hun patiënten naar het JBZ verwijzen.

Ruim 90% van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om digitaal te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Naast de verwijzersgroep huisartsen is ZorgDomein sinds eind 2017 ook beschikbaar voor andere verwijzersgroepen, zoals specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten en verloskundigen. Dit betekent dat naast verwijzen met een informatiesysteem (HIS, VIS) het nu ook mogelijk is te verwijzen zonder informatiesysteem.

Voor meer informatie, zie zorgdomein.zendesk.com/hc/nl/categories/115000230905-Ik-ben-verwijzer

Hoe kan een zorgprofessional een ZorgDomein-account aanmaken?

Via de volgende stappen kan een zorgprofessional met ZorgDomein werken:

  1. Login met het account van de nieuwe zorgprofessional in het informatiesysteem.
  2. Start ZorgDomein vanuit het informatiesysteem (ga naar zorgdomein.com/handleiding voor de beschrijving van de stappen per informatiesysteem).
  3. Op de pagina 'Welkom bij ZorgDomein' kan op twee manieren ZorgDomein gestart worden:
    1. Inloggen met een ZorgDomein-account (medewerker werkt bijvoorbeeld al met ZorgDomein in een andere praktijk). Na inloggen kan de functie in de praktijk ingevuld worden.
    2. Account aanmaken (ongeveer 5 minuten werk).

Huisarts (waarnemend)

Bij het aanmaken van een account met de functie ‘Huisarts (waarnemend)’ is het niet nodig voor de verantwoordelijk artsen om deze persoon apart te machtigen in ZorgDomein. Een waarnemer kan altijd namens alle verantwoordelijk artsen in de praktijk verwijzen, mits deze artsen een geldige, persoonlijke AGB-code ingevuld hebben.

Let op: als waarnemend huisarts kunt u niet met de eigen AGB-code werken in ZorgDomein. In verband met het risico op verkeerde terugkoppeling, dient u altijd te verwijzen namens de eindverantwoordelijke arts. 

Contact ZorgDomein

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen via ZorgDomein kijk op www.zorgdomein.com

Code ZRG-008
Laatste revisie: 9 juni 2020 - 15:19