Zorgdomein

ZorgDomein is een landelijk, digitaal verwijssysteem. Via ZorgDomein kunnen medische professionals, zoals huisartsen, hun patiënten naar het JBZ verwijzen.

Ruim 90% van de huisartsen gebruikt ZorgDomein om digitaal te verwijzen en diagnostiek aan te vragen. Naast de verwijzersgroep huisartsen is ZorgDomein sinds eind 2017 ook beschikbaar voor andere verwijzersgroepen, zoals Specialisten Ouderengeneeskunde, Jeugdartsen, Artsen Verstandelijk Gehandicapte en Verloskundigen.Dit betekent dat naast verwijzen met een informatiesysteem (HIS, VIS) het nu ook mogelijk is te verwijzen zonder informatiesysteem.

Contact over ZorgDomein

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen via ZorgDomein kijk op www.zorgdomein.com

Voor vragen over verwijzen via ZorgDomein naar het JBZ kunt u contact opnemen met Erica van Wijk, coördinator ZorgDomein JBZ via er.v.wijk@jbz.nl.

Code ZRG-008
Laatste revisie: 10 juli 2019 - 16:46