Zorg in de laatste levensfase: meer informatie

Op internet is er veel informatie rondom het onderwerp zorg in de laatste levensjaren. Op deze pagina vindt u verschillende linken naar websites die u kunnen helpen.

Website 'over palliatieve zorg'

Op de website 'over palliatieve zorg' vindt u veel praktische informatie. De website geeft tips en beschrijft ervaringen die kunnen helpen. De website is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Website 'Ik wil met je praten'

De website 'ik wil met je praten' stimuleert mensen meer ruimte en aandacht te geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Door dit gesprek aan te gaan weten mensen in uw omgeving hoe zij u kunnen steunen en helpen. Op de website staan veel tips en handige informatie over het aangaan van een gesprek.

Informatie 'Niet meer beter worden'

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden. Op de webpagina vindt u informatie die bedoeld is voor mensen met kanker die te horen hebben gekregen dat ze niet meer lang te leven hebben.

Website 'Netwerk Palliatieve Zorg'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt samen met andere zorgverleners in de regio. Deze zorgverleners vormen samen 'het Netwerk Palliatieve Zorg'. Op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg vindt u veel informatie. Algemene informatie en uitleg over wat palliatieve zorg maar ook praktische informatie over zorgverleners in de regio.

Website 'Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg'

Bij thuis sterven is het goed om te weten dat er opgeleide vrijwilligers zijn, die de zieke en hun naasten in de thuissituatie of zorginstelling willen helpen. Op de website van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) vindt u informatie over de ondersteuning die wordt gegeven door vrijwilligers van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o. De hulp is aanvullend op de zorg van de Thuiszorg of de zorginstelling.

Website Rijksoverheid Wilsverklaring

In een wilsverklaring legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast. U kunt bijvoorbeeld aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. De website van de Rijksoverheid geeft meer informatie over het opstellen van een wilsverklaring.

Website Vivent

Op deze pagina vindt u allerlei praktische hulpmiddelen zoals een wensenboekje en een praatkaart.

Code ALG-119
Laatste revisie: 8 juli 2024 - 12:17