Onderzoek indienen

Wilt u onderzoek doen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Meld uw onderzoek dan aan bij het Wetenschapsbureau.

Dit gaat digitaal via het programma Research Manager (module Study Management). Het Wetenschapsbureau adviseert vervolgens de Raad van Bestuur over de lokale goedkeuring.

Heeft u nog geen toegang tot Study Management? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Wetenschapsbureau. Het Wetenschapsbureau kan u ook vertellen welke documenten nodig zijn.

Het JBZ (JBA Wetenschap) rekent een vergoeding voor het toetsen van de lokale uitvoerbaarheid van commerciële (door industrie/bedrijf geïnitieerde) studies en voor onderzoeken met een andere vorm van sponsoring. Het is mogelijk om voor de niet-commercieel gesponsorde onderzoeken ontheffing aan te vragen voor deze kosten (d.m.v. vermelding op begroting). Voor JBZ geïnitieerde onderzoeken zijn er geen kosten verbonden aan de toetsing van lokale haalbaarheid. 

Gezien de verschillende aard van werkzaamheden voor lokale toetsing en contractbeoordeling gelden er verschillende tarieven. Deze zijn op te vragen via: wetenschap@jbz.nl.

Het kan zijn dat uw onderzoek een ethische toets moet ondergaan. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft hiervoor afspraken met de METC Brabant. In sommige gevallen zal de CCMO het onderzoek moeten beoordelen. Het Wetenschapsbureau kan u hierover adviseren. De CCMO heeft hiervoor een beslisboom ontwikkeld. Deze is te vinden op de website van de CCMO. Kies voor onderzoeker-stappenplan.

Code WET-010
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:46