Leren & ontwikkelen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis maakt deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

De STZ zijn verantwoordelijk voor topklinische zorg, opleidingen, toegepast wetenschappelijk onderzoek en vernieuwing van behandel- en zorgmethoden.

Om deze topklinische zorg nu en in de toekomst te kunnen bieden, besteden wij veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en opleiden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis in de brede zin van het woord. We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van ruime opleidingsmogelijkheden een belangrijke factor is bij het aantrekken en behouden van goed personeel. Medewerkers die zich voortdurend kunnen ontplooien en ontwikkelen, leveren goed werk en hebben meer plezier in het werk.

Het ziekenhuis neemt onder andere deel aan opleidingen tot medisch specialist, medische vervolgopleidingen, nascholingen, co-assistentenopleiding, basisopleidingen tot verpleegkundige, andere paramedische opleidingen en specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen.

Code JBA-001
Laatste revisie: 4 april 2023 - 12:57