Primaire arbeidsvoorwaarden

Benieuwd hoe onze primaire arbeidsvoorwaarden eruitzien? We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

Arbeidsduur

Een fulltime werkweek bedraagt in de Cao Ziekenhuizen 36 uur. Op de meeste afdelingen en in veel functies is het ook mogelijk om parttime te werken. Als een afdeling nieuwe medewerkers zoekt, staat het aantal uren vrijwel altijd vermeld in de vacature.

Benieuwd naar de fulltime en parttime mogelijkheden op dit moment? Kijk dan snel bij onze actuele vacatures.

Salaris

In de cao zijn 17 functiegroepen vastgesteld met bijbehorende salarisschalen. Alle functies in het ziekenhuis zijn volgens een functiewaarderingssysteem verdeeld over deze functiegroepen. Op basis van jouw kennis en ervaring krijg je binnen de functiegroep een salaris toegekend.

Elke functiegroep werkt met een aanloopschaal voor medewerkers die nog niet beschikken over het benodigde aantal functiejaren. Verder hebben sommige functiegroepen een jeugdschaal bestemd voor medewerkers jonger dan 21 jaar. 

Wanneer het salaris is vastgesteld, vindt  elk jaar een periodieke verhoging plaats tot het maximum van de schaal is bereikt. Voor meer informatie over salaris kijk je op de website van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Vakantietoeslag

De vakantietoeslag volgens de Cao Ziekenhuizen bedraagt 8,33% van het jaarsalaris. Met jaarsalaris bedoelen we hier: 12 maal het op 1 mei geldende salaris. Uiteraard geldt dit voor medewerkers die het volledige jaar in dienst zijn geweest. Is dat niet het geval dan wordt er verhoudingsgewijs gerekend.

Eindejaarsuitkering

In de maand december krijgen alle medewerkers een eindejaarsuitkering. De eindejaarsuitkering is 8,33% van het jaarsalaris. Met jaarsalaris bedoelen we hier: 12 maal het op 1 december geldende salaris. Uiteraard geldt dit voor medewerkers die het volledige jaar in dienst zijn geweest. Is dat niet het geval dan wordt er verhoudingsgewijs gerekend.

Vakantie en verlof

Als je fulltime in een ziekenhuis werkt, krijg je 144 vakantie-uren. Bij een parttime dienstverband wordt dit aantal verhoudingsgewijs aangepast. Het opnemen van vakantie-uren gaat altijd in overleg met de leidinggevende.

Bij sommige gebeurtenissen is betaald verlof mogelijk. Bijvoorbeeld bij verhuizing in opdracht van de werkgever, bij een huwelijk van jezelf of van iemand in je naaste familie en bij bepaalde jubilea.

Levensfasebeleid

In de Cao is een nieuw levensfasebeleid vastgesteld waarvan alle werknemers profiteren. Het nieuwe levensfasebeleid maakt het voor iedereen mogelijk om verlofdagen te sparen en zelf te kiezen wanneer je hier gebruik van wilt maken. Dit levensfasebeleid vergroot de solidariteit tussen medewerkers van verschillende generaties en zorgt ervoor dat ziekenhuizen meer mensen langer kunnen inzetten voor avond-, nacht- en weekenddiensten.

Naast de 144 uur vakantie, ontvangt elke medewerker een persoonlijk levensfasebudget van 57 uur (op fulltime-basis) per kalanderjaar. Bestedingsdoelen zijn bijvoorbeeld: tijdelijk minder werken, verlenging bevallingsverlof, regelmatig langere vakantie, structureel minder werken aan het einde van je carrière.

Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg regelt dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (betaald of onbetaald) verlof op te nemen in bijzondere situaties. De Cao Ziekenhuizen heeft hier een speciale paragraaf aan gewijd in hoofdstuk 13. Voorbeelden van verlofvormen zijn: zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, zorgverlof en ouderschapsverlof.

Meer weten over de Cao Ziekenhuizen?

Bovenstaande arbeidsvoorwaarden zijn slechts een klein deel van wat beschreven is in de cao.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp neem dan contact op met het Servicecentrum P&O: personeelenorganisatie@jbz.nl of (073) 553 39 39.

Code P&O-006
Laatste revisie: 1 maart 2022 - 16:15