Op zoek naar een stage in het JBZ?

Stagelopen is een van de belangrijkste onderdelen van je opleiding. Theorie en praktijk komen samen; oefenen wordt echt.

Misschien best spannend in het begin, maar vooral heel leerzaam en inspirerend. Zeker als je je stage kunt doen in een groot opleidingsziekenhuis en goed begeleid wordt door mensen die gewend zijn om met stagiaires te werken.   

Het JBZ heeft studenten veel te bieden. Je kunt kiezen uit een grote diversiteit aan disciplines en patiëntencategorieën en rekenen op een uitstekende begeleiding. Het ziekenhuis investeert voortdurend in de opleiding en coaching van leer- en werkprocesbegeleiders. En bekwame begeleiders leiden tot bekwame studenten. 

Stagemogelijkheden in het JBZ

Apotheek

De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) biedt stageplaatsen voor de opleiding Apothekersassistente van het Koning Willem I College, de opleiding HBO Farmakunde van de Hogeschool Utrecht en de opleiding Farmacie van de Universiteit Utrecht. Voor informatie en stageverzoeken stuur een mail naar stage@jbz.nl

Beeldvormende technieken (MBRT)

Studenten van verschillende leerjaren van de voltijd opleiding MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) lopen stage op de afdeling beeldvormende technieken (radiologie, nucleaire geneeskunde en vaatlaboratorium).

De afdeling beeldvormende technieken beschikt over een professionele werkplaats. Dit houdt in dat meerdere studenten (naast voltijd studenten worden er ook duaal studenten opgeleid), samen leren van en met elkaar. Op een aantal buitenlocaties kunnen studenten samen in een leertuin onder begeleiding van een leertuincoach een kamer runnen. Daarnaast hebben studenten gezamenlijk onder andere klinische lessen, fotobesprekingen, intervisies en studentenoverleg.

In de afstudeerfase van de MBRT opleiding kan binnen het JBZ een jaartraject worden doorlopen binnen de setting van een IZIC (Interdisciplinair Zorg Innovatie Centrum). Dit IZIC wordt gevormd in samenwerking met Tolbrug specialistische revalidatie. Het IZIC is een krachtige leer-, werk-, en zorgomgeving waar medewerkers en studenten van diverse opleidingen interdisciplinair samenwerken rondom het zorgpad van de patiënt. Hierbij is continue aandacht voor zorgverbetering, onderzoek en innovatie. Meer informatie over het IZIC en de samenwerkende opleidingsinstituten zijn te vinden onder het kopje Tolbrug Specialistische Revalidatie.

Stageplaatsen worden door middel van een sollicitatieprocedure of via het stagebureau van de opleiding toegewezen. Vacatures worden gecommuniceerd door het stagebureau van de opleiding MBRT aan de Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. Studenten kunnen dan via een link solliciteren op een vacature voor een stageplaats.

Voor vragen over de afdeling beeldvormende technieken of het jaartraject kan gemaild worden naar BT-opleiding@jbz.nl

Beroepsoriëntatie/ snuffelstage

In het JBZ zijn beperkt mogelijkheden voor maatschappelijke stages, snuffelstages en beroepsoriënterende stages.
Gebruik onderstaande knop om je aanvraag in te dienen:

Aanvraag indienen

Beveiliging

Bij de afdeling Beveiliging zijn mogelijkheden voor hbo-studenten Integrale Veiligheidskunde van Avans Hogeschool. Voor informatie en stageverzoeken: Jeroen Peijnenburg, unithoofd beveiliging, j.peijnenburg@jbz.nl.

Daarnaast zijn er stageplaatsen voor studenten van het Koning Willem I College, opleiding MBO beveiliger 2. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de school.

Communicatie

Op de afdeling Communicatie is er op dit moment geen stageplaats beschikbaar.

Coassistenten

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we structureel stageplaatsen voor studenten geneeskunde van de universiteiten Radboud en Utrecht. Incidenteel zijn er ook mogelijkheden voor studenten geneeskunde van andere universiteiten. Een gemotiveerd stageverzoek kun je sturen naar coassistenten@jbz.nl

Diëtetiek

Op de afdeling Diëtetiek is er 1-2 x per jaar een stageplaats beschikbaar voor 4e jaars studenten opleiding Diëtetiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Indien je 4e jaars student bent van de HAN kun je je stageverzoek mailen naar C.v.Ophuizen@jbz.nl

Doktersassistente

Het JBZ heeft een samenwerking met het Koning Willem 1 College, het betekent dat het KW1C de meeste stageplaatsen invult. In de meeste gevallen ontvangen wij studenten van een BOL-opleiding. Toewijzing van deze stageplaatsen loopt via het stagebureau van het KW1C.

Er zijn incidenteel ook mogelijkheden voor studenten van andere onderwijsinstellingen, mail hiervoor je verzoek naar stage@jbz.nl  

HRM

In het JBZ zijn er mogelijkheden voor hbo-studenten en universitaire studenten, opleiding HRM. Voor informatie en stageverzoeken: afdeling Personeel en Organisatie, personeelenorganisatie@jbz.nl.

Interdisciplinair Zorg InnovatieCentrum (I-ZIC) voor diverse paramedische opleidingen

Binnen JBZ/Tolbrug kan een jaartraject worden doorlopen binnen de setting van een IZIC (Interdisciplinair Zorg Innovatie Centrum). Dit IZIC wordt gevormd in samenwerking met beeldvormende technieken (MBRT). Het IZIC is een krachtige leer-, werk-, en zorgomgeving waar medewerkers en studenten van diverse opleidingen interdisciplinair samenwerken. Hierbij is continue aandacht voor zorgverbetering, onderzoek en innovatie. 

Stageplaatsen worden door middel van een sollicitatieprocedure via het stagebureau van het opleidingsinstituut toegewezen. Hierin werken we samen met de volgende opleidingsinstituten en opleidingen:

 • Fontys Hogescholen: Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk; MBRT
 • HAN:, Ergotherapie; Voeding en Diëtetiek 
 • HAN: Bewegingsagoog / PMT
 • Koning Willem I College: MBO-verpleegkunde; 
 • Avans: HBO-verpleegkunde
 • Tilburg University: Medische Psychologie

Daarnaast is er een samenwerking met de afdeling sport en recreatie Gemeente ’s-Hertogenbosch voor de opleiding Sport & Bewegen van Fontys Hogescholen.

Deze plaatsing verloopt via stagecoördinator van de afdeling Sport en recreatie;  Gemeente ’s-Hertogenbosch . 

Stage Master Opleidingen Fysiotherapie:

Binnen Tolbrug /JBZ bieden we ook stageplekken voor masterstudenten.

 • Avans Hogeschool: Kinderfysiotherapie 
 • Hogeschool Utrecht: Master Geriatriefysiotherapie; plaatsing verloopt via Hogeschool Utrecht
 • SOMT Amersfoort /AVANS Breda: Master Bekkenfysiotherapie

ICT

Op de afdeling M(medische)ICT zijn stageplaatsen voor studenten MBO ICT niveau 4 leerjaar 3 van het Koning Willem 1 College.
Ook voor HBO studenten ICT, derde en vierde jaars, zijn er stagemogelijkheden.

Stageverzoeken kun je mailen naar mict-stagebegeleiding@jbz.nl

Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie

Op het laboratorium KCH zijn stageplaatsen voor mbo-studenten uit de regio (Eindhoven, Oss) en voor hbo-studenten. Voor informatie en stageverzoeken stuur een mail naar stagelkch@jbz.nl.

Medisch Maatschappelijk Werk

De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt jaarlijks een stageplaats aan voor een derdejaarsstudent Sociaal Work van Avans Hogeschool met uitstroomprofiel ‘Zorg’ of ‘Welzijn & Samenleving’. De sollicitatiebrieven hiervoor kunnen vanaf half januari tot uiterlijk 15 maart gestuurd worden naar mar.v.d.akker@jbz.nl en i.lanser@jbz.nl , daarna wordt de selectie gedaan.

Per jaar wordt bekeken of er daarnaast ruimte is voor een vierdejaars afstudeerstage.

Overige vragen/stageverzoeken m.b.t. Social Work kun je mailen naar stage@jbz.nl.

Medische Microbiologie

Op dit moment hebben wij geen beschikbare stageplaatsen. Zodra er weer een plek beschikbaar komt, lees je dat hier. Voor stageverzoeken kun je mailen naar stageMMB@jbz.nl.

Operatiekamer opleidingen en stages

Op het operatiekamercomplex van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn diverse mogelijkheden voor opleidingen en stages. Onder andere: Anesthesiemedewerker, Operatieassistente, HBO-VT Anesthesiemedewerker, HBO-VT Operatieassistente, Medewerker Operatieve zorg, Recoveryverpleegkundige en Medewerker Medische Steriele Hulpmiddelen. Meer informatie over de opleidingen Anesthesiemedewerker en Operatieassistente? Bekijk ook eens de pagina 'Opleidingenselector Paramedisch'.

Heb je vragen over opleidingen of stages op het operatiekamercomplex? Stuur een mail naar praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl

Pathologie

Voor stageverzoeken kun je een mail sturen naar: stagepathologie@jbz.nl

 

Psychologie

De afdeling Medische Psychologie, sectie Kinderen en Jeugd, heeft jaarlijks twee stageplaatsen voor studenten van Tilburg University, medische master. Hierover worden afspraken gemaakt met de universiteit.

Op Medische Psychologie, sectie Ouderen/Neuropsychologie, is elk jaar een stageplaats voor een student van Tilburg University, master medische psychologie/klinische neuropsychologie. Incidenteel is er een stageplaats voor studenten van andere universiteiten. Verzoeken hiervoor kun je sturen naar Meike Holleman, Gezondheidszorg Psycholoog, m.holleman@jbz.nl.

Secretaresse, Medisch Secretaresse, Directiesecretaresse-Management Assistente

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn beperkt mogelijkheden voor de verschillende opleidingsvarianten.
Met name voor studenten 3e en 4e leerjaar, MBO niveau 4.

Indien je interesse hebt in een stageplaats, stuur een stageverzoek naar stage@jbz.nl , vermeld hierin de volgende gegevens:

 • Motiveer je stageverzoek, o.a. waarom stage lopen in het ziekenhuis
 • Welke opleiding volg je, welk leerjaar
 • Periode stage, begin en einddatum
 • Hoeveel- en welke dagen wil je stage lopen
 • Wat wil je leren/wat zijn doelen, opdrachten….
 • Voeg je CV  toe.

SPH (Social Work) en Pedagogiek (Kindergeneeskunde & Couveuse)

De kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt jaarlijks stageplaatsen aan voor derdejaars studenten Social Work van Avans Hogeschool  en vierdejaars studenten Pedagogiek van Fontys. Voor informatie en stageverzoeken: Kiki Lange, Pedagogisch hulpverlener, k.lange@jbz.nl.

De couveuseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt jaarlijks een stageplaats aan voor een derdejaars student Social Work van Avans Hogeschool Den Bosch. Voor schooljaar 2024 zijn we inmiddels voorzien. Voor de periode van februari 2025 t/m november 2025 hebben we plaats voor 1 stagiaire.  Voor stageverzoeken vragen we je om een motivatiebrief en C.V.op te stellen en dit naar ons te mailen binnen de periode van 10 sept 2024 en 10 okt 2024. Je kunt deze zenden naar de Medisch pedagogisch hulpverleners Marieke Leenders, ma.leenders@jbz.nl en Marloes v Schayk, m.v.schayk@jbz.nl .  

 

Techniek/Logistiek

Stageverzoeken voor technisch/logistieke opleidingen kun je mailen naar de frontoffice van het Servicebedrijf: frontoffice.fb@jbz.nl.

Verloskunde

Op de afdeling Verloskunde/Gynaecologie zijn alleen stagemogelijkheden voor studenten van de Thomas More opleidingsinstituut. Voor deze plaatsen zijn afspraken gemaakt met de school.  Aanvragen tot en met juni 2025 zijn niet meer beschikbaar. 

Op de afdeling Neonatologie zijn beperkt mogelijkheden voor een drieweekse stage. Je dient je aanvraag minimaal 1 jaar voor aanvang in te dienen.

Stageverzoeken graag mailen naar c.v.oorschot@jbz.nl

Verpleegkunde

Het JBZ biedt mbo bol-stageplaatsen aan voor studenten die de opleiding volgen bij het Koning Willem I College (KW1C). Voor studenten van de voltijdopleiding van Avans Hogeschool zijn hbo-stageplaatsen beschikbaar.

Klik hier verder voor meer informatie over de opleiding mbo-verpleegkundige en hbo-verpleegkundige.

Wil je meer weten over stagemogelijkheden in het JBZ? Neem contact op via stage@jbz.nl of telefonisch met Charlotte van Oorschot, coördinator Stagebureau: (073) 553 8366 ( Aanwezig ma-di-do)

Code JBA-017
Laatste revisie: 5 juni 2024 - 15:28