Wat kunt u verwachten van uw afspraak bij de kinder- en jeugdpsycholoog?

Als u met uw kind naar de kinder- en jeugdpsycholoog wordt verwezen, is er een eerste gesprek met de ouders en/of het kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Daarin komen de klachten van het kind aan de orde, zijn of haar functioneren thuis, op school en met leeftijdgenoten, de ontwikkeling van het kind en de verwachtingen ten aanzien van de verwijzing. Ook kunnen, met uw toestemming, gegevens over het functioneren van uw kind opgevraagd worden bij de school of peuterspeelzaal van uw kind.

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

Op grond van het gesprek kan de kinder- en jeugdpsycholoog voorstellen een psychologisch testonderzoek bij het kind te laten verrichten. Zo’n onderzoek is een hulpmiddel om de factoren die samenhangen met de klachten te achterhalen. Er worden dan tests afgenomen om bijvoorbeeld de intelligentie, het geheugen, de concentratie te meten, of om de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind te onderzoeken. Ook kan de kinder- en jeugdpsycholoog met het kind naar de spelkamer gaan voor een spel- en gedragsobservatie. 

De resultaten van dit onderzoek worden met u en, afhankelijk van de leeftijd, met uw kind besproken en er worden adviezen gegeven. Soms bestaat het advies uit een voorstel tot behandeling.

Waaruit kan een psychologische behandeling bestaan?

  • Kinderen met een lichamelijke aandoening leren omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de behandeling daarvan. Het doel is dan: herstel van het psychisch evenwicht.
  • Het aanleren van vaardigheden, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van ontspanningsoefeningen en methoden ter verbetering van de zelfcontrole.
  • Het kind leren om de factoren die samenhangen met bijvoorbeeld hoofd- of buikpijnklachten op te sporen en te leren hier op een andere manier mee om te gaan.
  • Ouders adviseren en ondersteuning geven bij de aanpak van de problemen van hun kind.

Het is ook weer afhankelijk van de leeftijd en/of de klacht van het kind of de behandeling gericht is op het kind zelf dan wel op gesprekken met de ouders.

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot een kortdurende behandeling gericht op bestrijding van de klachten. Als langduriger behandeling nodig is dan op de afdeling Medische Psychologie geboden kan worden, zal de kinder- en jeugdpsycholoog met u en uw kind overleggen over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Laatste revisie: 6 december 2018 - 10:37