Vriendengift

Eind 2015 vierde de heer Jan Vermue, een van onze Vrienden zijn 40-jarig dienstjubileum.

Als waardering voor dit langdurig dienstverband stelde zijn werkgever hem voor de keus: een mooie speld of de waarde van deze speld (€ 100,-) schenken aan een goed doel. Daar hoefde Jan niet lang over na te denken. Hij schonk dit mooie bedrag aan de Vrienden van het  Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het Bestuur van de Vrienden is de heer Vermue zeer erkentelijk voor dit bijzonder sympathieke gebaar en wenst hem in zijn verdere carrière heel veel succes toe.

40 jaar in dienst

Code VRIEND-036
Laatste revisie: 25 september 2019 - 13:15