'We liepen vast'

Hij wil een negatieve ervaring omzetten in iets positiefs. Manager Bedrijfsvoering in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Theo van Well, vertelt over de frustrerende zoektocht naar de juiste zorg voor zijn inmiddels overleden moeder. En hoe hem dit inspireerde tot het opzetten van een nieuw zorgproces in het JBZ voor de opvang van de ‘acuut verwarde oudere patiënt’.

Theo van Well

“De problemen begonnen”, vertelt Van Well, “na het ontslag van mijn moeder uit het ziekenhuis op 8 april 2015. Ze was verward, paniekerig. ’s Nachts zat ze op de rand van haar bed en riep ze continu om zorg. Mijn vader (84), al jarenlang haar mantelzorger, kon dit niet aan. De huisarts beoordeelde de psychische toestand van mijn moeder als zeer kritisch. Hij probeerde meermaals het crisisteam bij haar te krijgen, die kwam niet, omdat ‘moeder geen gevaar vormde voor de omgeving’.”

Vastgelopen

“We liepen vast”, legt hij uit. “Op de afdeling Geriatrie hoorde ze niet thuis. Voor Psychiatrie gold een lange wachttijd. En voor een spoedopname in het Centrum voor Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie (COZ) was een doorverwijzing van de crisisdienst nodig. Pas na veel telefoontjes kon Van Well met zijn moeder terecht bij de crisisdienst van Reinier van Arkel in Vught voor een intakegesprek. Uiteindelijk leidde dit, na een aanvankelijke afwijzing, tot opname in het COZ. “Negen dagen na haar opname, op 26 april, is ze overleden.”

Snel zorgpad

“Ik vertel dit niet om met de vinger te wijzen”, benadrukt hij. “Iedereen doet wat hij kan maar er ontbreekt iets. Kwetsbare ouderen die kampen met acute verwardheid hebben nood aan een snel zorgpad, anders is het gevaar groot dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en hun situatie verslechtert.” Vastbesloten om zijn persoonlijke ervaring om te buigen tot iets positiefs is onder impuls van Van Well recent een pilot gestart met en bij Reinier van Arkel: voor de triage van acuut verwarde ouderen. “Geriater, psychiater en specialist ouderengeneeskunde stellen gezamenlijk – want dáár gaat het om – binnen 48 uur een diagnose en bepalen wat de juiste behandelplek is.”

De pilot is een samenwerking tussen JBZ, Reinier van Arkel, zorgcentra voor ouderen, de huisartsenpost en specialisten ouderengeneeskunde. De proef duurt tot november dit jaar, daarna vindt een evaluatie plaats. “Ik heb de pech dat dit me is overkomen met mijn moeder”, eindigt hij. “Maar ik heb het geluk dat ik op een plek zit waardoor ik er iets mee kan. Niet meer voor mijn moeder natuurlijk, maar wel voor andere patiënten in vergelijkbare situaties.”

 

Lees meer verhalen

Code JBZ-020
Laatste revisie: 19 april 2024 - 13:17