Stikstofservice

Via de stikstofservice van het JBZ kunnen huisartsen stikstof bestellen. Onze samenwerkingspartner Cryo Solutions levert de stikstof volgens een vast leverschema in de huisartsenpraktijk.

Hoe werkt het?

Cryo Solutions levert de stikstof elke vier weken bij u in de praktijk. De stikstof wordt bewaard in een speciaal ontwikkelde container, waardoor er geen enkel veiligheidsrisico is. Bovendien plaatsen we bij u een zuurstofdetector, die alarm slaat wanneer de condities in de opslagruimte niet meer ideaal zijn.

De voordelen op een rij

  • Geen persoonlijke risico’s en tijdverlies door het zelf moeten vervoeren van vloeibare stikstof.
  • U heeft altijd vloeibare stikstof tot uw beschikking.
  • Een voordelige en veilige service.
  • Nooit meer zorg over uw stikstofcontainer.
  • Ondersteuning van een specialistische organisatie.
  • Flexibiliteit in de behandelingen met stikstof.

Kosten

De kosten van onze stikstofservice zijn als volgt:

  • 8 liter vat, eens per vier weken: € 18,50 per wisseling/vat*. Bij afname van 2 of meer vaten op een adres zijn de kosten voor de extra vaten € 17,00 per wisseling/vat.
  • 11 liter vat, eens per vier weken: € 24,50 per wisseling/vat*. Bij afname van 2 of meer vaten op een adres zijn de kosten voor de extra vaten € 23,00 per wisseling/vat.
  • 10 liter vat (incl. afnamehevel, veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril) eens per vier weken: € 28,50 per wisseling/vat*. Bij afname van 2 of meer vaten op een adres zijn de kosten voor de extra vaten € 27,00 per wisseling/vat.

*Prijs inclusief zuurstofalarm en exclusief BTW.

We leggen de afspraken die we met u maken contractueel vast.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van onze stikstofservice? Meldt u dan aan bij de afdeling Diagnostiek.

Code ZRG-015
Laatste revisie: 10 juli 2019 - 16:56