Stichting Vrienden van de kapel

De Stichting Vrienden van de kapel heeft zich ingezet voor de realisatie van een kapel bij het ziekenhuis.

De stichting zorgt naast het onderhoud van de kapel, ook voor de financiering van culturele evenementen die plaatsvinden in de kapel, zoals concerten. In sommige uitzonderlijke situaties kan de stichting subsidie verlenen voor activiteiten die samenhangen met de religieuze beleving van patiënten, bezoekers en/of medewerkers.

De kapel wordt sinds de opening veelvuldig gebruikt door gelovigen en niet gelovigen, voor stiltemomenten in het drukke bestaan, geleide meditaties, concerten, symposia, doop, huwelijken en uitvaarten. Bekijk de actuele agenda van de Kapel.

Heeft u een vraag over Stichting Vrienden van de Kapel? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar vriendenkapel@jbz.nl.

Om de Stichting Vrienden van de Kapel te steunen met een bijdrage, kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer: NL12 RABO 0111 7207 53.

Stichting Vrienden van de Kapel 2
Code ORG-010
Laatste revisie: 5 december 2023 - 10:37