Stichting Vrienden van de kapel

De Stichting Vrienden van de kapel heeft zich ingezet voor de realisatie van een kapel bij het ziekenhuis.

De stichting zorgt naast het onderhoud van de kapel, ook voor de financiering van culturele evenementen die plaatsvinden in de kapel (bijvoorbeeld concerten). In sommige uitzonderlijke situaties kan de stichting subsidie verlenen voor activiteiten die samenhangen met de religieuze beleving van patiënten, bezoekers en/of medewerkers.

De kapel heeft sinds de opening zijn nut bewezen. De ruimte wordt door velen gebruikt, gelovigen en niet gelovigen, voor bezinningsmomenten, voor concerten met klassieke muziek, voor stiltemomenten in ons druk bestaan, voor doop, huwelijken en uitvaarten. 

Heeft u een vraag over de stichting Vrienden van de Kapel? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar vriendenkapel@jbz.nl. Om de stichting Vrienden van de Kapel te steunen met een bijdrage kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer: NL12 RABO 0111 7207 53.

Stichting Vrienden van de Kapel 2

 

 

Code ORG-010
Laatste revisie: 7 december 2021 - 09:49