Stichting Vrienden maakt onderzoek naar thuismonitoring mogelijk

Iedere dag komen mensen voor zorg naar ons ziekenhuis. Maar voor veel mensen is het prettiger om thuis bij hun naasten zorg te ontvangen. In 2018 startte het JBZ met thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en COPD en eind 2020 is het monitoringscentrum opgericht.

Bij thuismonitoring meet je zelf thuis je waarden en vult een vragenlijst in via een app. Wijken de waarden af, dan word je gebeld door de verpleegkundige van het monitoringscentrum om te kijken wat er nodig is.

Binnenkort start het JBZ met een wetenschappelijk onderzoek dat nagaat in welke mate thuismonitoring bijdraagt aan het gezondheidswelzijn van de patiënt. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden. Ook op deze manier helpen de vrienden graag om de zorg prettig en comfortabel te houden voor onze patiënten.

De positieve effecten van thuismonitoring zijn inmiddels bekend. Want zoals onze patiënten zeggen: “Thuis smaakt de koffie het lekkerst”. Lees hier de ervaringsverhalen van de heer Versteeg (foto) en andere patiënten die gebruik maken van thuismonitoring.

JBZ Thuis meneer Versteeg
Code VRIEND-250
Laatste revisie: 3 juli 2023 - 14:27