Fitter een operatie in

Fitter een operatie in en sneller herstel. Dat is het resultaat van een proef met een speciaal voedings- en trainingsprogramma met persoonlijke begeleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Foto van cheque-overhandiging

Onder leiding van chirurg Emiel Verdaasdonk volgden patiënten met darmkanker vóór de operatie een zogenaamd prehabilitatieprogramma. Ze bouwden op een verantwoorde manier conditie op en gingen fitter de operatie in. De resultaten waren indrukwekkend: 30% minder complicaties, 60% minder heropnames en 20% korter verblijf in het ziekenhuis.

De patiënten die deelnamen aan het programma zijn enthousiast. Een bijkomend voordeel van het prehabilitatieprogramma kan zijn dat de leefstijl van de patiënt blijvend positief verandert.

Inmiddels wordt het prehabilitatieprogramma succesvol ingezet bij darmkankeroperaties en bij operaties waarbij de blaas wordt verwijderd. Er zijn plannen om het trainingsprogramma prehabilitatie ook voor andere operaties in te zetten.

Momenteel vindt het prehabilitatie programma in het ziekenhuis plaats, echter om meer patiënten op deze manier voor te bereiden op een grote ingreep wordt er een programma opgezet buiten het ziekenhuis. Het voordeel voor de patiënt is dichter bij huis, in de eigen omgeving en meer beschikbare fysiotherapeuten. Om te bepalen of buiten het ziekenhuis met vergelijkbare kwaliteit ook goede resultaten behaald kunnen worden is vervolgonderzoek nodig.

De Stichting Vrienden JBZ en het Nationaal Fonds tegen Kanker stellen samen € 20.000 beschikbaar voor dit vervolgonderzoek en om meer bekendheid te geven aan prehabilitatie bij huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en zorgverleners in de regio ’s-Hertogenbosch. Dr. Verdaasdonk is erg blij met de gift. Zijn reactie: “Het is fantastisch dat we met de steun voor dit onderzoek nog meer patiënten kunnen helpen in de regio en daarbij kunnen onderzoeken of  dit net zo goed werkt als prehabilitatie in het ziekenhuis”

Vrienden - wetenschap Zorgvriendenweek
Code VRIEND-233
Laatste revisie: 17 april 2024 - 15:35