Waakmanden helpen naasten bij het afscheid nemen

Op vrijdag 8 maart 2019 zijn er 20 waakmanden verspreid over alle verpleegafdelingen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Initiatiefnemers Marjet van Heist, Judith v/d Heijden - Laureijs (beiden van afdeling Maag-, Darm-, en Leverziekten) en Marlies van der Zande (Geestelijke Verzorging) hebben deze manden samengesteld met geld vanuit de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wanneer een patiënt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis de stervensfase ingaat, wordt er door familie en naasten vaak gewaakt. Dit is een intense tijd waarin de klok lijkt stil te staan. Waken kan een heel waardevolle periode zijn, waarin men elkaar als familie en vrienden zeer nabij is. Het helpt nabestaanden bij de rouwverwerking als zij aanwezig (kunnen) zijn bij het overlijden en de stervende kunnen ‘vergezellen' tot de laatste adem.

Ook voor verpleegkundigen en andere zorgverleners op de afdeling is het een bijzondere tijd, waarin zij de patiënt en naasten zo goed mogelijk willen ondersteunen in dit proces. De mand wordt in bruikleen gegeven aan de familie en  biedt wat troost, comfort of afleiding. Ze bevat onder andere een fleecedeken, handcrème, een boekje met gedichten, een puzzel- en kleurboekje, een bluetoothboxje voor muziek en een (led)kaarsje waarmee de sfeer op een kamer verandert. Een mooie aanvulling op de palliatieve zorg die we in het Jeroen Bosch Ziekenhuis verlenen.

Op de foto wordt de eerste mand uitgereikt aan verpleegkundige Jodie Broks. Per afdeling zijn er één of twee manden beschikbaar.

Marlies van der Zande. Marjet van Heist en Judith vd Heijden - Laureijs reiken de eerste waakmand uit aan Jodie Broks
Code VRIEND-070
Laatste revisie: 27 juni 2023 - 12:36