Over de Stichting Vrienden

Dankzij de steun van onze vele vaste Vrienden, bedrijfsvrienden en serviceclubs zijn er al heel wat mooie projecten gerealiseerd. Enkele voorbeelden zijn: rustgevende kussentjes die helpen om te ontspannen, een oefentuin voor de revalidatie en speelgoed op de poli's waar vaak kinderen komen. De ruimte waar chemotherapie plaatsvindt is sfeervol ingericht en er zijn speciale bedfietsen voor mensen op de dialyseafdeling. 

Maar we doen meer!

Wij zetten ons ook in om toegepast wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. In dit soort onderzoek wordt de verkregen kennis direct gebruikt om problemen op te lossen of om processen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar zorg in de laatste levensjaren. Het onderzoek moet achterhalen welke stappen ondernomen moeten worden om ervoor te zorgen dat mensen kunnen overlijden op de plek waar ze het liefst zijn. 

En tot slot is er een geweldige groep vrijwilligers actief voor de Vrienden. Zij helpen je bij het activeren van de app Thuismeten of het raadplegen van het digitaal patiëntendossier Mijn JBZ. Ook staan onze vrijwilligers voor je klaar als je moeite hebt met het lezen van een brief of patiëntenfolder. 

De kans is groot dat u, als inwoner van de regio Den Bosch, vroeg of laat ook als patiënt of bezoeker met het JBZ te maken krijgt. En ook voor u en de mensen van wie u houdt, willen wij het verblijf zo prettig mogelijk maken. We zetten ons werk dan ook graag voort, maar dat kunnen we niet alleen. Uw steun is meer dan welkom.

ANBI

De Stichting Vrienden van het JBZ (RSIN-nummer: 82 05 59 829) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling leest u op www.anbi.nl.

Bankgegevens

Het rekeningnummer van De Stichting Vrienden van het JBZ is: NL 39 RABO 0149169833

Bestuur

Hieronder kunt u kennismaken met het onbezoldigd bestuur van de Stichting Vrienden.

Veronique Schiefelbusch, voorzitter

Veronique Schiefelbusch

Buiten mijn werkzame leven, kom ik al heel veel jaren in actie voor mensen in armoede. Naast armoedebestrijding, staat gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft, hoog bij mij in het vaandel.

Het ziekenhuis is er voor iedereen. We krijgen er in ons leven allemaal wel een keer mee te maken, ofwel als patiënt, ofwel als bezoeker.

Het doel van de Stichting Vrienden -het inzetten van netwerken en het genereren van fondsen om projecten te realiseren die ertoe bijdragen om het verblijf van patiënten en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken - spreekt mij erg aan. Er zijn in de afgelopen 15 jaar al heel veel mooie projecten gerealiseerd. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van een bestuur dat zich zo inzet voor ons ziekenhuis.

Samen met mijn collega bestuursleden willen wij het goede werk van mijn voorganger Kurt Verhees voortzetten.

Het is prachtig om te zien dat er een grote betrokkenheid is voor ons JBZ vanuit verschillende instellingen, bedrijven en particulieren uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving.

Uiteraard heb ik de wens dat het aantal Vrienden van de Stichting zal groeien en wij fondsen kunnen blijven genereren, zodat we nog meer mooie projecten kunnen bewerkstelligen.

Laurent Estourgie, penningmeester

Laurent Estourgie - Penningmeester Stg. Vrienden

Mijn hele werkzame leven tot nu toe actief geweest in het bankwezen; de rol van penningmeester voor deze stichting vind ik dus passend. Bij mijn huidige werkgever Van Lanschot Kempen ben ik verantwoordelijk voor een eigen relatie groep ‘Verenigingen & Stichtingen’; en nu zit ik dan aan de andere kant van de tafel!

De afgelopen 7 jaar ben ik voorzitter geweest van een theatervereniging in ’s-Hertogenbosch; daarnaast nu penningmeester van Stichting Jeugdfonds Vught dat is ontstaan uit diverse lokale serviceclubs. Zelf ben ik lid van Lionsclub Vught. Nu is het tijd voor een maatschappelijke rol in de gezondheidszorg. Een soms noodzakelijk verblijf in het ziekenhuis kan op een aantal manieren aantrekkelijk worden gemaakt. De vrienden stichting zet zich in voor dat doel en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Ik heb er veel zin in om samen met de andere bestuurders de stichting vooruit te helpen en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

Relinde Weil, bestuurslid

Elma Noorlander, bestuurslid

De Stichting Vrienden realiseert projecten die iets extra's doen voor patiënten tijdens hun ziekten en ziekenhuisbezoek. Vanuit mijn dagelijkse werkzaamheden krijg ik indirect input van mijn patiënten waar zij behoefte aan hebben. Ik voel mij bevoorrecht daarin mee te denken en mijn steentje bij te dragen."

Elma Noorlander

"Sinds 2000 ben ik huisarts in een gezondheidscentrum in Den Bosch. Ik doe het werk met veel plezier. Als ik patiënten naar het ziekenhuis verwijs, is dat in de meeste gevallen naar het JBZ. Ik vind het belangrijk mijn patiënten te verwijzen naar een ziekenhuis waar goede medische zorg geleverd wordt, maar tegelijkertijd aandacht is voor de patiënt, in een prettige omgeving.

Ingrid van Rooij, bestuurslid

Vanuit mijn werk als vrijwilligster in het hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen weet ik hoe belangrijk een prettige, huiselijke omgeving is voor zowel de patiënten als hun naasten.

Na een werkzaam leven als communicatieadviseur, en nog steeds actief als zang- en presentatiecoach, wil ik me graag maatschappelijk inzetten. Ik vind het een voorrecht dat ik vanuit het bestuur van de Stichting Vrienden JBZ een steentje kan bijdragen aan een gastvrije omgeving in het ziekenhuis, gericht op een positieve gezondheid.”

Ingrid van Rooij

“Vanaf de eerste dag dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar deuren opende, voelde ik me als bezoeker welkom en thuis in dit mooie gebouw. De sfeer is licht en warm, en de medewerkers zijn vriendelijk en open.

Annemarie Beutler, bestuurslid

Foto van Annemarie Beutler

Sinds 2002 werk ik met heel veel plezier als IC verpleegkundige in het JBZ. Vanuit mijn werk als IC verpleegkundige weet ik wat een enorme impact een ziekenhuisopname heeft voor de patiënt en zijn of haar familie.

Zowel binnen als buiten het JBZ houd ik mij al jarenlang bezig met Verwenzorg. Tevens ben ik praktijkverbinder binnen de Strategiegroep van ons ziekenhuis. Mijn netwerk en mijn ervaringen hoop ik breed in te zetten als bestuurslid bij de Vrienden.

De stichting Vrienden financiert vaak mooie projecten om het verblijf in het JBZ aangenamer te maken voor de patiënt en zijn of haar familie.

Ik ben op de IC een aantal keren betrokken geweest bij projecten, die gefinancierd zijn door de Vrienden. Eén daarvan is live muziek op de IC. Hoe mooi was het om mee te maken om de patiënt te zien genieten van een mini bed-concertje aan bed en even het “ziekzijn” kan vergeten.

Ik ben dan ook zeer enthousiast om via de Vrienden mee te kunnen denken over projecten om het verblijf of bezoek in het ons ziekenhuis aangenamer te maken en daarbij de schakel te kunnen zijn binnen het ziekenhuis voor aanvragen van projecten bij de Vrienden van het JBZ.

Rein van Rijswijk, bestuurslid

profielfoto zorgverlener Rein van Rijswijk

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door twee medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Monique Wiggers, coördinator fondsenwerving

Monique Wiggers

"Als coördinator fondsenwerving ondersteun ik onder andere het bestuur van de Stichting en ben ik het aanspreekpunt voor alles wat met fondsenwerving te maken heeft.

Wilt u vriend worden, overweegt u een schenking te doen en/of hebt u ideeën over hoe we het JBZ comfortabeler kunnen maken voor patiënten en bezoekers? Aarzel dan niet en neem contact met mij op. Dat kan telefonisch: (073) 553 61 54 of via vrienden@jbz.nl."

Chantal van den Thillart, medewerker Communicatie

Chantal van den Thillart - M&C / Stg. Vrienden

"De Vrienden zijn erg belangrijk om net dat extraatje voor de patiënten te kunnen regelen. Communiceren binnen en buiten een organisatie is belangrijk. Ook voor de Vrienden.  

Daarom is het goed om de Vrienden via (digitale) kanalen zoals de nieuwsbrief, website, Instagram en Facebook zichtbaarder te maken. Op deze manier kunnen de patiënten, bezoekers en medewerkers van het JBZ ons makkelijker bereiken en wij kunnen iedereen op de hoogte houden van waar wij mee bezig zijn.

En als medewerker communicatie ondersteun ik de stichting met veel plezier op dit gebied. Dat werk geeft mij veel voldoening, omdat je weet dat je met mooie projecten bezig mag en kunt zijn. Dat extraatje voor de patiënt dus.

Mocht je mij willen bereiken, dan kan dat via (073) 553 80 63 of via vrienden@jbz.nl".

Kamer van Koophandel

De Stichting Vrienden van het JBZ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17246356.

Overige informatie

Als ANBI stichting hebben wij te maken met een aantal verplichtingen. Zo moeten wij jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de belastingdienst. Sinds 1 januari 2021 gebruiken wij hiervoor het "Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen" van de belastingdienst.

Ook moet voor onze donateurs inzichtelijk zijn wat er met het geld gebeurt en wat onze plannen zijn, voor nu en op de langere termijn.  Al deze informatie  treft u hieronder aan.

Statuten en beleidsplan

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Code VRIEND-095
Laatste revisie: 21 mei 2024 - 18:12