Nalatenschap aan de Vrienden

Natuurlijk kunt u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis ook opnemen in uw testament. U kunt uw nalatenschap een specifieke bestemming geven. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u contact opnemen met uw notaris. Heeft u die niet, laat het ons dan weten. Wij brengen u dan graag in contact met onze huisnotaris.

Stichting Vrienden van het JBZ heeft de ANBI status. Over nalatenschappen hoeft daarom geen erfbelasting te worden afgedragen. Uw nalatenschap komt 100% ten goede aan de projecten in het ziekenhuis.

Legaat of erfstelling

Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Code VRIEND-055
Laatste revisie: 22 juni 2023 - 14:48