Spiegelgesprekken

Een spiegelgesprek is een bijeenkomst waarin een kleine groep patiënten in de vorm van een kringgesprek vertelt over hoe zij de zorg en dienstverlening hebben ervaren.

Patiënten wordt gevraagd naar hun verwachtingen, wat goed ging, wat beter kon en wat zij belangrijk vinden.

De bijeenkomst wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider. Op de achtergrond luisteren medewerkers zoals verpleegkundigen en artsen als toehoorder mee. Zij mengen zich niet in het gesprek, maar krijgen als het ware een spiegel voorgehouden door de patiënt.

Door het luisteren naar de ervaringen van patiënten worden medewerkers zich meer bewust van de belevingswereld van patiënten. Dit helpt ons om onze zorg en dienstverlening beter af te stemmen op de wensen en behoeften van patiënten.

Code CAM-009
Laatste revisie: 19 april 2022 - 11:15