Samenwerking concerten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert de orgelconcerten in de kapel in samenwerking met de Brabantse Orgelfederatie.

Bij de organisatie van de kamermuziekconcerten werkt het JBZ samen met de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Brabantse Orgelfederatie

De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de Brabantse orgelkringen te stimuleren en door het organiseren van activiteiten op orgelgebied.

Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch

De Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch organiseert jaarlijks een 80-tal lunchconcerten. Een keur van musici en ensembles uit de professionele kamermuziekscene uit binnen- en buitenland geven (bijna) iedere donderdag- en zaterdagmiddag een uitvoering in de Azijnfabriek, Bethaniestraat 4 te ’s-Hertogenbosch. Toen de Stichting vernam dat het ziekenhuis graag concerten in de nieuwe kapel wilde geven, heeft zij contact gezocht met de kunstcommissie van het ziekenhuis. Dit heeft geleid tot een bijzondere programmering van de kamermuziekconcerten in de kapel. Elk jaar weer opnieuw.

Geïnteresseerde muziekgezelschappen kunnen zich wenden tot de Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch.

Samenwerkingspartners Orgelconcerten

Code KUN-038
Laatste revisie: 1 juli 2021 - 11:04