Samenwerken in een netwerk

Zorg gaat niet om ons, maar om jou. Samen met andere hulpverleners en organisaties in de regio zoeken we met jou naar de beste aanpak, zodat jij de zorg krijgt die je nodig hebt en bij je past.

Het JBZ is onderdeel van een zorgnetwerk. We werken samen met andere ziekenhuizen en met hulpverleners en organisaties in de regio aan de beste zorg. Gezondheid staat daarbij centraal. Dat betekent dat we vooral kijken naar wat mensen wél kunnen en willen. We helpen je met het maken van keuzes en ondersteunen zelfredzaamheid, zorgzaamheid en gemeenschapszin met jouw directe omgeving.

Regionale samenwerking

Het ziekenhuis kijkt naar wat mensen willen en belangrijk vinden en zoekt daar samen met hulpverleners en organisaties uit de regio passende oplossingen bij, zoals ‘zorg dichtbij huis’.       

Voorbeeldproject: Beter Thuis

Wanneer kwetsbare ouderen zich ’s avonds melden op de Spoedeisende Hulp of de huisartsenpost, kunnen zij niet altijd terug naar huis zonder zorg. Hierdoor kan het zijn dat sommige ouderen een of meer nachten in het ziekenhuis moeten blijven, terwijl een verblijf thuis meer zou bijdragen aan hun herstel.  Reden voor thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis om het samenwerkingsproject Beter Thuis op te zetten. De (wijk)verpleegkundige is daarbij in de avonduren en weekenden de centrale speler in de zorg voor de patiënt. In overleg met de SEH en Huisartsenpost zorgt de (wijk)verpleegkundige ervoor dat de patiënt veilig naar huis kan en daar de juiste zorg krijgt. Is het niet mogelijk om de zorg thuis toereikend te organiseren, dan kan tijdelijke opname in een thuiszorginstelling een keuze zijn.

Samenwerkende ziekenhuizen

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is als teaching hospital aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). De STZ bestaat uit 26 grote niet-academische opleidingsziekenhuizen.

Radboudumc

In 2013 sloten het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Radboudumc een overeenkomst tot netwerksamenwerking. Met deze netwerksamenwerking willen de ziekenhuizen meer gebruikmaken van elkaars kennis en kunde, om te komen tot kwalitatief betere en doelmatigere zorg.

Voorbeelden van samenwerking zijn: het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, opleiding,  wetenschappelijk onderzoek en het uitwisselen van artsen, onderzoekers en verpleegkundigen.

De intensieve samenwerking tussen het JBZ en Radboudumc moet ertoe leiden dat patiënten vaker doorbehandeld kunnen worden in plaats van doorverwezen.

mProve

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt intensief samen met vijf andere Nederlandse ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Máxima Medisch Centrum, Rijnstate en Zuyderland. Dit samenwerkingsverband heet mProve. Wij geloven dat we door open samenwerking, bundeling van kennis en het delen van best practices onze zorg verder kunnen verbeteren.

Voorbeelden van projecten  binnen mProve:

  • het ontwikkelen van een verbeterde werkwijze om stollingsproblemen bij patiënten in ziekenhuizen te voorkomen;
  • communicatie verbeteren met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven;
  • best practices delen op het gebied van patiëntveiligheid en het aantal vermijdbare heropnamen in ziekenhuizen verlagen.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Code JBZ-008
Laatste revisie: 8 december 2020 - 14:11