Praat mee! Het gaat om jou.

Praat mee in het multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO is een overleg waarbij verschillende zorgverleners bij elkaar komen. Ze zijn allemaal betrokken bij jouw behandeling.

Omdat het om jou gaat, vragen we je om mee te doen aan dit MDO (als je ouder dan 12 bent). Als je dit liever niet wilt, dan hoeft het niet. Je ouders mogen er ook bij zijn.

Wat doen we in het MDO?

In het MDO komt iedereen aan het woord. Ook jij! Je kunt gedachtes bespreken en vragen stellen. We bespreken hoe je opname verloopt, hoe de behandelingen gaan en we bereiden je ontslag voor.

Welke zorgverleners zijn bij het MDO aanwezig?

 • Arts(en) (hoofd- of medebehandelaar, arts-assistent, coassistent)
 • Verpleegkundige(n)
 • Medisch pedagogisch zorgverlener
 • Coördinerend verpleegkundige
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Stagiaires
 • Medisch Maatschappelijk Werker
 • Geestelijk verzorger
 • Hulpverleners uit de thuissituatie (huisarts, consultatiebureau, wijkverpleegkundige, kinderthuiszorgverpleegkundige)

Van het MDO maken we een verslag. Dit verslag komt in jouw elektronisch patiënten dossier (EPD). Iedereen kan dan de gemaakte afspraken nalezen.

Voorbereiding op het MDO

Om je goed voor te bereiden vragen we je om gedachten en vragen van tevoren op te schrijven. De verpleegkundige helpt je hier graag bij en schrijft de vragen alvast in het patiëntendossier. Zo kunnen alle zorgverleners de vragen lezen en zich alvast voorbereiden.

De verpleegkundige bespreekt met jou welke van zorgverleners bij het MDO aanwezig zijn. Deze zorgverleners kunnen stagiaires vanuit hun vakgebied meebrengen. Dat is normaal in een opleidingsziekenhuis, zoals het JBZ.

Meedoen aan het MDO

Het MDO plannen we meestal op een dinsdag en is op de Afdeling A6 Zuid. Het duurt ongeveer 20 minuten. We vinden het fijn, maar zeker ook belangrijk dat je erbij bent. Overleg dit van tevoren even met de verpleegkundige, zij geeft je de tijd van het MDO door.

Code KIN-769
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 12:51