Point of Care Testing (POCT)

Via het POCT-systeem van het JBZ kunnen huisartsen vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) via ZorgDomein een POCT-onderzoek aanvragen. Beschikbare POCT-onderzoeken zijn: Hb, glucose, HbA1c, CRP en/of urinescreening).

Hoe werkt het?

De huisartsenpraktijk wordt via een beveiligde internetverbinding gekoppeld aan het JBZ. Via ZorgDomein vraagt u de test aan voor de patiënt (1). Als de aanvraag is gedaan, print u een barcode, die gescand wordt bij de apparatuur (2). Door deze barcode is de patiëntidentificatie foutloos. Via E∙Zorg worden de testgegevens verstuurd naar het JBZ (3). De uitslag krijgt u rechtstreeks terug in uw eigen systeem (4). De facturatie van de test(en) aan de patiënt wordt door het JBZ uitgevoerd (5).

Visuele toelichting proces POCT

De voordelen op een rij

 • POCT verhoogt de efficiëntie: “one stop visits”. Het is daardoor erg patiëntvriendelijk;
 • POCT helpt bij het uitvoeren van een nauwgezet antibioticabeleid (CRP);
 • Doordat de uitslagen meteen bekend zijn in het ziekenhuis, voorkomt POCT
  dubbeldiagnostiek;
 • De uitslagen van de testen komen automatisch op de juiste plek in het HIS;
 • Door het ter plaatse kunnen bepalen van de HbA1c, kunt u de controles
  van de diabetespatiënten vollediger maken en het gemak voor de patiënt
  verhogen: deze hoeft u niet meer voorafgaand aan het consult te laten
  prikken. Naast HbA1c kunt u ook glucose testen;
 • Urineweginfecties en anemie zijn makkelijker op te sporen en daarmee
  kunt u directer acteren of verwijzen. Ook dit is voor de patiënt een groot
  gemak.

Kosten voor u als huisarts

Wij vinden het belangrijk dat u de kwaliteit van ons laboratorium als service kunt aanbieden aan uw patiënten. Een aantal zaken bieden we daarom kosteloos aan. Dit geldt voor het plaatsen van de POCT analysers, voor de gebruikte reagentia en het onderhoud van de analysers. Daarnaast is de scholing van de praktijkgebruikers via E-learning kosteloos en zorgen wij voor wij de rapportage in HIS.

De voorwaarden om te kunnen deelnemen aan ons POCT concept:

 • Aansluiting op E∙Zorg;
 • Aanmelding bij ZorgDomein;
 • U maakt daadwerkelijk gebruik van de POCT, met een redelijke frequentie.

Geen E-zorg? Geen zorgen!

Voor €20,- per maand kunnen we POCT van het JBZ voor u aansluiten zonder dat u een E-zorg verbinding hoeft te realiseren.

Wij maken gebruik van het ‘opzetten’ van een VPN tunnel over het bestaande internet. De uitslagen worden dan via een medisch veilige versleuteling naar het JBZ gestuurd.

Dit systeem is geheel onder beheer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 • Installatie, service en onderhoud door eigen team
 • Dataverkeer beveiligd voor medische gegevens
 • Melding vanuit het POCT-team bij problemen met de verbinding
 • Een eventuele vervanging is kosteloos 

Kosten voor de patiënt

Per aanvraag, die kan bestaan uit meerdere testen, wordt een eenmalig ordertarief gehanteerd. Dit tarief is € 6,56. Dit tarief is lager dan het ordertarief voor hetzelfde onderzoek uitgevoerd in het ziekenhuis.

Daarnaast wordt per test een analysetarief in rekening gebracht. Dit tarief is gelijk aan het tarief in het ziekenhuis en afhankelijk van de soort test.

Onderzoek Kosten*
CRP € 4,37
Hb € 1,86
Urine screening € 2,68
glucose € 1,77
HbA1c € 6,57

*Dit zijn de maximum prijzen vastgesteld per 2022. Mogelijk zijn met uw zorgverzekeraar lagere tariefafspraken gemaakt.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van ons POCT-systeem? Meldt u dan aan bij de afdeling Diagnostiek.

Code ZRG-012
Laatste revisie: 23 juni 2022 - 11:27