Over de Stichting Vrienden

Dankzij de steun van onze vele vaste Vrienden, serviceclubs en zakelijke partners, zijn er al heel wat mooie projecten gerealiseerd. Zo is er een oefentuin voor de revalidatie, een speciale kinderwebsite en er is voldoende speelgoed op poli’s waar veel kinderen komen. Er zijn leenfietsen beschikbaar, zodat je er even tussenuit kunt als je langdurig in het ziekenhuis verblijft en de ruimte waar chemotherapie plaatsvindt, is sfeervol ingericht.

Maar we doen meer!

Wij zetten ons bijvoorbeeld ook in voor het mogelijk maken van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit type onderzoek is vaak geïnspireerd op voorbeelden uit de praktijk die om oplossingen of antwoorden vragen. Denk bijvoorbeeld aan zoiets persoonlijks als de plaats waar je overlijdt. Dat vinden mensen ontzettend belangrijk. Daarom is er onderzoek dat nagaat waar mensen het liefst willen sterven en wat er vervolgens moet gebeuren om dit in de praktijk mogelijk te maken. En tot slot zijn er nog de Vriendendiensten; een groep enthousiaste vrijwilligers die dagelijks voor u klaarstaat als het u niet lukt om uw digitale patiënten dossier te activeren. Deze vrijwilligers zijn er ook om laaggeletterden te helpen bij het lezen van een brief of patiënten folder.

De kans is groot dat u, als inwoner van de regio Den Bosch, vroeg of laat ook als patiënt of bezoeker met het JBZ te maken krijgt. En ook voor u en de mensen van wie u houdt, willen wij het verblijf zo prettig mogelijk maken. We zetten ons werk dan ook graag voort, maar dat kunnen we niet alleen. Uw steun is meer dan welkom.

 

ANBI

De Stichting Vrienden van het JBZ (RSIN-nummer: 82 05 59 829) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), Dit betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over deze regeling leest u op www.anbi.nl.

Bankgegevens

Het rekeningnummer van De Stichting Vrienden van het JBZ is: NL 39 RABO 0149169833

Bestuur

Hieronder kunt u kennismaken met het onbezoldigd bestuur van de Stichting Vrienden.

Kurt Verhees

Kurt Verhees

"Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er voor iedereen, velen hebben dan ook herinneringen als patiënt of als bezoeker. Mooie herinneringen maar ook trieste. Ook ik heb deze verschillende momenten meegemaakt. Mooie en trieste herinneringen, de geboorte van onze beide zonen maar ook het overlijden van mijn ouders. Het zijn momenten waar ik met warme gevoelens op terugkijk.

De zorg voor patiënten maar ook het hebben van een luisterend oor van de naasten tot het plaatsen van een bed bij één van je ouders om de laatste mooie herinneringen op te halen. Het was dan ook onze reden om een familiekamer in te richten omdat wij ons beseffen hoe belangrijk het kan zijn om in een warme omgeving moeilijke tijden door te brengen. De vrienden hebben oog voor patiënt en zijn of haar dierbaren.

Om iets terug te doen voor de geweldige zorg die mijn familie mocht ontvangen ben ik in 2016 toegetreden als bestuurslid en sinds 1 januari 2021 ben ik voorzitter van de stichting Vrienden.

Samen fondsen werven die duidelijk zichtbaar zijn binnen het JBZ voor patiënt en naastengastvrijheid een juiste invulling geven."

Maud Bessems

Profielfoto zorgverlener Maud Bessems

Wanneer je dagelijks betrokken bent bij patiënten die onze zorg hard nodig hebben, dan is het mooi om te zien dat er ook oprechte aandacht is voor meer dan de ziekte. Het werk van de Vrienden van het JBZ is zo belangrijk omdat het juist die aandacht aan mensen geeft.

Ik heb de laatste jaren meerdere projecten gerealiseerd zien worden, die vaak tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mijn patiënten hebben geleid. En dat is mooi.

Ik ben blij nu een actieve rol binnen de Vrienden te hebben en verheug me op een mooie samenwerking.

Rodger Broere

Rodger Broere

“Graag wil ik mijn opgebouwde expertise als ondernemer in marketing, communicatie en evenementen inzetten voor de Stichting Vrienden van Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het is ontzettend belangrijk om fondsen te blijven genereren voor zaken in en om het ziekenhuis die gewoonweg niet uit het reguliere budget kunnen worden gerealiseerd.

Het geeft veel voldoening om samen met het bestuur en betrokkenen een bijdrage te leveren aan het ziekenhuis, haar medewerkers en - last but not least - de patiënten en bezoekers.”

Piet-Hein Buiting

Raad van Bestuur Piet-Hein Buiting

Piet-Hein Buiting is sinds september 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op 19 januari 2016 is hij tevens toegetreden als bestuurslid van de Stichting Vrienden.

Jan Mannaerts

Jan Mannaerts

"Tegenwind doet de vlieger stijgen.

Mijn expertise ligt in de bancaire wereld, waarin ik ruim 35 jaar werkzaam ben geweest m.n. in leidinggevende posities. Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk betrokken geweest, ook nu nog. Zo ben ik medeoprichter van de Stichting In de Roos, een lunchcafé voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 was ik nauw betrokken bij de organisatie van de Nationale Special Olympics (sportevenement voor gehandicapten) die toen in Den Bosch plaatsvonden. Ik vind het een morele plicht om je in te zetten voor de medemens voor wie niet alles vanzelfsprekend is.

Natuurlijk zijn goede medische en verpleegkundige zorg het belangrijkst. Maar een gastvrije sfeer en een vriendelijke omgeving maken een verblijf in het ziekenhuis ‘aangenamer’. Vanuit mijn professie en netwerk hoop ik daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren."

Elma Noorlander

Elma Noorlander

"Sinds 2000 ben ik huisarts in een gezondheidscentrum in Den Bosch. Ik doe het werk met veel plezier. Als ik patiënten naar het ziekenhuis verwijs, is dat in de meeste gevallen naar het JBZ. Ik vind het belangrijk mijn patiënten te verwijzen naar een ziekenhuis waar goede medische zorg geleverd wordt, maar tegelijkertijd aandacht is voor de patiënt, in een prettige omgeving.

De Stichting Vrienden realiseert projecten die iets extra's doen voor patiënten tijdens hun ziekten en ziekenhuisbezoek. Vanuit mijn dagelijkse werkzaamheden krijg ik indirect input van mijn patiënten waar zij behoefte aan hebben. Ik voel mij bevoorrecht daarin mee te denken en mijn steentje bij te dragen."

Ingrid van Rooij

Ingrid van Rooij

“Vanaf de eerste dag dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis haar deuren opende, voelde ik me als bezoeker welkom en thuis in dit mooie gebouw. De sfeer is licht en warm, en de medewerkers zijn vriendelijk en open. Vanuit mijn werk als vrijwilligster in het hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen weet ik hoe belangrijk een prettige, huiselijke omgeving is voor zowel de patiënten als hun naasten.

Na een werkzaam leven als communicatie-adviseur, en nog steeds actief als zang- en presentatiecoach, wil ik me graag maatschappelijk inzetten. Ik vind het een voorrecht dat ik vanuit het bestuur van de Stichting Vrienden JBZ een steentje kan bijdragen aan een gastvrije omgeving in het ziekenhuis, gericht op een positieve gezondheid.”

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door twee medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Monique Wiggers, coördinator fondsenwerving

Monique Wiggers

"Als coördinator fondsenwerving ondersteun ik onder andere het bestuur van de Stichting en ben ik het aanspreekpunt voor alles wat met fondsenwerving te maken heeft. Wilt u vriend worden, overweegt u een schenking te doen en/of hebt u ideeën over hoe we het JBZ comfortabeler kunnen maken voor patiënten en bezoekers? Aarzel dan niet en neem contact met mij op. Dat kan telefonisch: (073) 553 61 54 of via vrienden@jbz.nl.

Chantal van den Thillart, medewerker Communicatie

Chantal van den Thillart - M&C / Stg. Vrienden

"De Vrienden zijn erg belangrijk om net dat extraatje voor de patiënten te kunnen regelen. Communiceren binnen en buiten een organisatie is belangrijk. Ook voor de Vrienden.  

Daarom is het goed om de Vrienden via (digitale) kanalen zoals de nieuwsbrief, website, Instagram en Facebook zichtbaarder te maken. Op deze manier kunnen de patiënten, bezoekers en medewerkers van het JBZ ons makkelijker bereiken en wij kunnen iedereen op de hoogte houden van waar wij mee bezig zijn.

En als medewerker communicatie ondersteun ik de stichting met veel plezier op dit gebied. Dat werk geeft mij veel voldoening, omdat je weet dat je met mooie projecten bezig mag en kunt zijn. Dat extraatje voor de patiënt dus.

Mocht je mij willen bereiken, dan kan dat via (073) 553 80 63 of via vrienden@jbz.nl".

Kamer van Koophandel

De Stichting Vrienden van het JBZ staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17246356.

Overige informatie

Als ANBI stichting hebben wij te maken met een aantal verplichtingen. Zo moeten wij jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de belastingdienst. Sinds 1 januari 2021 gebruiken wij hiervoor het "Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen" van de belastingdienst.

Ook moet voor onze donateurs inzichtelijk zijn wat er met het geld gebeurt en wat onze plannen zijn, voor nu en op de langere termijn.  Al deze informatie  treft u hieronder aan.

Statuten en beleidsplan

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Code VRIEND-095
Laatste revisie: 4 november 2021 - 09:01