Opleidingenselector: paramedisch: anesthesiemedewerker

Als anesthesiemedewerker ondersteun je de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie.

Je draagt tevens zorg voor de anesthesiologische apparatuur en je bent voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt tijdens het gehele operatieproces, welke complicaties daarbij kunnen optreden en waarop je dus bedacht moet zijn.

Van elke operatie moet je weten welke techniek gebruikt wordt, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze functioneert. Bij dit alles houd je de veiligheid van de patiënt in de gaten. Voor jou als anesthesiemedewerker betekent dit, dat je voortdurend anticipeert op hetgeen de operateur gaat doen. Je hebt geleerd je anesthesietechnieken hierop aan te passen. Je geeft op het juiste moment de juiste medicatie, je hebt inzicht in de wijze waarop een operatieprogramma wordt opgesteld en je weet hoe te handelen als een operatieprogramma door bijvoorbeeld een spoedgeval moet worden gewijzigd. Hiervoor is het noodzakelijk dat je contacten met de verschillende afdelingen in het ziekenhuis kunt onderhouden.

Operatiecentrum Anesthesiemedewerker 2

Kennis over technieken en procedures

Bij algehele anesthesie ben je als het ware de oren en ogen van de patiënt, je bewaakt de veiligheid van de patiënt. Bij plaatselijke verdoving is de patiënt bij kennis en is goede begeleiding erg belangrijk. Als anesthesiemedewerker zorg je er voor dat de operatiekamer na elke operatie weer bedrijfsklaar wordt gemaakt voor de volgende operatie. Daarbij moet alles worden gedaan om besmetting door ziektekiemen te voorkomen. Je moet dus weten hoe je besmetting voorkomt als je met deze apparatuur werkt. Hiervoor bestaan diverse technieken en procedures.

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-anesthesiemedewerkers en jongere collega’s.

Meer informatie?

Lees meer over de opleiding tot anesthesiemedewerker:

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over de HBOV-t of inservice opleiding tot anesthesiemedewerker? Neem dan contact op met Dayenne Kurvers-Maurits, Suzanne van Leeuwen of Tonny Donderwinkel, praktijkbegeleiders binnen het Operatiecentrum via (073) 553 26 51 of via praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl.

Code JBA-005
Laatste revisie: 4 maart 2021 - 13:32