Onderzoekenwijzer

Shigella species / enteroinvasieve Escherichia coli (EIEC) PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwalitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief zaterdag (uitgezonderd zondag)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Feces
Afnamemateriaal

Fecescontainer (bruine dop met lepeltje; tenminste 5 schepjes feces aanleveren, container maximaal tot de helft gevuld)

Onderzoekenwijzer MMB - Fecescontainer bruine dop met lepeltje
Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Bij aanvraag op Shigella species / enteroinvasieve Escherichia coli (EIEC) wordt gelijktijdig Salmonella species, Campylobacter species, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae / vulnificus / parahaemolyticus PCR; cholera, Enterotoxigenic E. coli (ETEC) en Pleisiomonas shigelloides bepaald.

Bij een positieve PCR op Shigella species / enteroinvasieve Escherichia coli wordt de feces gekweekt voor aanvullende determinatie en resistentiebepaling van Shigella species. Omdat de gevoeligheid van de PCR hoger is dan van de kweek kan het zijn dat de PCR positief is maar de aanvullende kweek negatief.

Het is niet mogelijk om op grond van een positieve PCR een onderscheid te maken tussen Shigella species en enteroinvasieve Escherichia coli. Dat kan alleen op basis van de aanvullende Shigella species kweek.

Shigellose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose shigellose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-175
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:45