Onderzoekenwijzer

Shigatoxine-producerende Escherichia coli (STEC) PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwalitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief zaterdag (uitgezonderd zondag)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Feces
Afnamemateriaal

Fecescontainer (bruine dop met lepeltje; tenminste 5 schepjes feces aanleveren, container maximaal tot de helft gevuld)

Onderzoekenwijzer MMB - Fecescontainer bruine dop met lepeltje
Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Onderzoek op shigatoxine-producerende Escherichia coli wordt gelijktijdig Salmonella species, Shigella species, Campylobacter species, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae / vulnificus / parahaemolyticus PCR; cholera, Enterotoxigenic E. coli (ETEC) en Pleisiomonas shigelloides bepaald.

Ziekte die wordt veroorzaakt door shigatoxine-producerende Escherichia coli is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose ziekte door shigatoxine-producerende Escherichia coli stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-174
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:45