Onderzoekenwijzer

Salmonella species PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwalitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief zaterdag (uitgezonderd zondag)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Feces
Afnamemateriaal

Fecescontainer (bruine dop met lepeltje; tenminste 5 schepjes feces aanleveren, container maximaal tot de helft gevuld)

Onderzoekenwijzer MMB - Fecescontainer bruine dop met lepeltje

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Onderzoek op Salmonella species, Shigella species, Campylobacter species en shigatoxine-producerende Escherichia coli wordt als pakket uitgevoerd. Bij een positieve PCR op Salmonella species wordt de feces gekweekt voor aanvullende determinatie en resistentiebepaling. Omdat de gevoeligheid van de PCR hoger is dan van de kweek kan het zijn dat de PCR positief is maar de aanvullende kweek negatief.

Salmonellose veroorzaakt door Salmonella typhi (buiktyfus) of Salmonella paratyphi (paratyfus) zijn meldingsplichtige ziekten. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose buiktyfus of paratyfus stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-169
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 13:51