Onderzoekenwijzer

Punctie tumor

Afdeling
Pathologie
Methode
Cytodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
3 werkdagen
Afnamecondities
Strijk het materiaal zo dun en gelijkmatig mogelijk uit op maximaal 4 glaasjes. Laat aan de lucht drogen en stuur in zonder fixatief. Spoel daarna de naald uit in een buis met Cytolyt Solution. Zend het uitspoelsel samen met de uitstrijkjes in (de naald zelf niet meesturen).
Inzendcondities
Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).

De objectglaasjes met potlood voorzien van naam en geboortedatum.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
Deze richtlijn betreft celmateriaal. Wordt bij een punctie weefsel verkregen: zie Weefselonderzoek.

In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.

Let op: Bij het transport van droge uitstrijkjes is het van belang dat deze buiten bereik van formalinedamp blijven. Ze mogen niet in de container vervoerd worden waarin in formaline gefixeerd materiaal zit. Uitstrijken die in contact zijn geweest met formalinedamp zijn nauwelijks nog te beoordelen.

Buizen met fixatief zijn verkrijgbaar op het laboratorium voor pathologie.
Code OWP-021
Laatste revisie: 8 augustus 2019 - 10:29