Onderzoekenwijzer

Plasmodium species; malaria, dikke druppel

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Microscopie
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
1 dag
Monstermateriaal
Bloed
Afnamemateriaal

Vingerprikbloed, EDTA-bloed (4,0 ml, paarse dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis paarse dop

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Uit het vingerprikbloed worden dikke druppel- en uitstrijk preparaten gemaakt (eventueel kan hier ook EDTA-bloed voor worden gebruikt). Het EDTA-bloed wordt gebruikt voor de malaria antigeen test bepaling.

Bij sterke verdenking op malaria dient bij een negatieve test de aanvraag herhaald te worden.

Malaria is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose malaria stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-157
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:42