Onderzoekenwijzer

Pathologie CITO

Afdeling
Pathologie
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Afnamecondities
Een onderzoek mag als Cito (spoed) worden aangevraagd wanneer dit noodzakelijk is voor het vervolg van het medisch beleid.
Inzendcondities
Tijdens openingstijden van het laboratorium een CITO inzending telefonisch aanmelden bij het secretariaat van het laboratorium, telefoonnummer (073) 553 27 50, met vermelding van de personalia van de patiënt(e).

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten. Verzending aankondigen via (073) 553 27 50.

Buiten openingstijden van het laboratorium dient een CITO onderzoek telefonisch te worden aangemeld bij de dienstdoende patholoog. Deze is oproepbaar via de telefoniste van het JBZ, (073) 553 20 00.

Besluit de dienstdoende patholoog de inzending buiten openingstijden in behandeling te nemen kan onderzoeksmateriaal afkomstig van het JBZ aangeleverd worden via de pathologie (H3) of klinische chemie (H1). Buiten het JBZ kan het worden aangeleverd bij de balie van het SEH.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens

Aantal strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-005
Laatste revisie: 1 augustus 2023 - 10:16