Onderzoekenwijzer

OI (omgekeerde isolatie) inventarisatie kweek

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Bacteriële kweek
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
2-4-dagen
Monstermateriaal
Uitstrijk keel, uitstrijk neus, feces, urine
Afnamemateriaal

ESwab (roze dop), fecescontainer (bruine dop met lepeltje; tenminste 5 schepjes feces aanleveren, container maximaal tot de helft gevuld), urinecontainer (witte of rode dop; tenminste 10 ml urine aanleveren)

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Aan langdurig neutropene patiënten die in omgekeerde isolatie liggen, wordt antimicrobiële profylaxe gegeven om potentieel pathogene micro-organismen (met name Gram-negatieve staven en gisten) te elimineren terwijl de anaërobe flora zo veel mogelijk intact blijft. Dit protocol omvat inventarisatiekweken van keel, neus, feces en urine ter controle van de behandeling.
Code OWM-152
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:39