Onderzoekenwijzer

Obductie

Afdeling
Pathologie
Frequentie van bepaling
Dagelijks
Doorlooptijd
Een obductie die op werkdagen vóór 9.00 uur 's-ochtends bij het secretariaat wordt aangemeld wordt in principe dezelfde dag verricht als de overledene voor 9.30 uur in het mortuarium aanwezig is.
Inzendcondities
Klinische gegevens en vraagstelling duidelijk vermelden.

Op werkdagen de obductie vóór 9.00 uur telefonisch aanvragen bij het secretariaat van het laboratorium (073) 553 27 50 of door middel van het aanleveren van het aanvraagformulier op het laboratorium. Dit kan ook door het formulier beveiligd te mailen naar pathologie@jbz.nl.

Op zaterdagen, tweede kerst-, paas- en pinksterdag kan tussen 8.00 en 9.00 uur 's-ochtends een obductie worden aangevraagd bij de dienstdoende patholoog via de telefoniste (073) 553 20 00 van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op indicatie zal de obductie dezelfde dag verricht worden.

Levenloos of doodgeboren foetussen en miskramen vanaf 14 weken s.v.p. zonder toevoeging van formaline, middels regulier transport, insturen naar het laboratorium met gebruikmaking van het obductieaanvraagformulier foetus/neonaat. Indien nodig (weekend) foetus in een koelkast bewaren tot het eerstvolgend regulier transport.

U kunt de obductieaanvraagformulieren downloaden via www.jeroenboschziekenhuis.nl/bestellen.

Patienten bekend met Prionziekten, zoals Creutzfeldt Jakob;
Per 1 januari 2022 is het Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten gesloten (https://www.umcutrecht.nl/nl/prionlab). Er worden daarom geen obducties meer uitgevoerd. Er is nog geen alternatieve werkwijze voor obducties bij bewezen CJD bekend. Indien er een obductie aangemeld wordt zal contact opgenomen worden met het UMCU, voor meer informatie over het veilig uitvoeren van de obductie en of dit wel/niet gedaan zal worden.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
Huisartsen die normaliter patiëntenmateriaal naar het laboratorium insturen hebben de mogelijkheid een obductie aan te vragen voor patiënten die thuis overleden zijn. Als de patiënt onder behandeling was in het Jeroen Bosch Ziekenhuis of Ziekenhuis Bernhoven, kan de huisarts aan de behandelend specialist vragen of deze de indicatie voor obductie over wil nemen.

In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.

Lees voor meer informatie de voorlichtingsfolder obductie t.b.v. aanvragende artsen (PAL-100). U kunt deze downloaden via www.jeroenboschziekenhuis.nl/bestellen.
Code OWP-015
Laatste revisie: 30 maart 2023 - 13:02