Onderzoekenwijzer

Mycobacterium tuberculosis complex PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwalitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Broncho-alveolaire lavage/bronchiaal secreet/sputum, biopt, urine, liquor
Afnamemateriaal

Diverse steriele containers (tenminste 10 ml urine aanleveren; biopt evt aanvullen met fysiologisch zout), liquorbuis (groene dop; tenminste 2 ml liquor aanleveren)

Onderzoekenwijzer MMB - Diverse steriele containers en liquorbuis groene dop

Bewaarconditie na afname
Liquor: transport binnen 24 uur bij kamertemperatuur; Overig: transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Mycobacterium tuberculosis complex bestaat uit Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum en Mycobacterium microti, Mycobacterium bovis caprae en Mycobacterium canetti.

Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose tuberculose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-143
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:36