Onderzoekenwijzer

Mycobacterium tuberculosis complex PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwalitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Sputum: 3 opeenvolgende dagen 5-10 ml per keer
Urine: gewassen ochtendurine: meer dan 15 ml, tweemaal herhalen
Broncho-alveolaire lavage/bronchiaal secreet/pleurovocht: 5-10 ml
Vloeibare materialen (zoals gewrichtsvocht, peritoneaal vocht, pericardvocht): 5-20 ml
Liquor: tenminste 5 ml
Biopt: 2 biopten eventueel aanvullen met fysiologisch zout

Afnamemateriaal

Diverse steriele containers

Sputum: 3 opeenvolgende dagen 5-10 ml per keer
Urine: gewassen ochtendurine: meer dan 15 ml, tweemaal herhalen
Broncho-alveolaire lavage/bronchiaal secreet/pleurovocht: 5-10 ml
Vloeibare materialen (zoals gewrichtsvocht, peritoneaal vocht, pericardvocht): 5-20 ml
Liquor: tenminste 5 ml
Biopt: 2 biopten eventueel aanvullen met fysiologisch zout

Onderzoekenwijzer MMB - Diverse steriele containers en liquorbuis groene dop

Bewaarconditie na afname
Liquor: transport binnen 24 uur bij kamertemperatuur; Overig: transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Mycobacterium tuberculosis complex bestaat uit Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum en Mycobacterium microti, Mycobacterium bovis caprae en Mycobacterium canetti.

Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose tuberculose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-143
Laatste revisie: 17 november 2022 - 13:13