Onderzoekenwijzer

Mycobacterium species kweek

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Bacteriële kweek
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
Tot 6 weken
Monstermateriaal
Divers, veelal respiratoire materialen
Afnamemateriaal

Diverse steriele containers

Onderzoekenwijzer - Diverse steriele containers

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Met de Mycobacterium species kweek kunnen zowel Mycobacterium tuberculosis als niet-tuberculeuze mycobacteriën worden aangetoond.

De diagnose mycobacteriële infectie kan ook worden gesteld door PCR diagnostiek. Voor typering en resistentiebepaling is kweek echter ook belangrijk.

Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose tuberculose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-141
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:35