Onderzoekenwijzer

Mycobacterium species bloedkweek

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Bacteriële kweek
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
Tot 6 weken
Monstermateriaal
Bloed
Afnamemateriaal

Mycobacteriële bloedkweekfles (witte dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Mycobacterium bloedkweekfles
Bewaarconditie na afname
Transport zo snel mogelijk bij kamertemperatuur
Opmerkingen
De mycobacteriële bloedkweekfles moet worden gevuld met 1-5 ml bloed waarbij de opbrengst optimaal is bij 3-5 ml.
Het volume dienst zelf bijgehouden te worden; er zit geen vacuüm op de fles!
Bij verdenking op mycobacteriële bacteriemie twee bloedkweekflesjes afnemen.

Met de Mycobacterium species bloedkweek kunnen zowel Mycobacterium tuberculosis als niet-tuberculeuze mycobacteriën worden aangetoond.

De diagnose mycobacteriële infectie kan ook worden gesteld door PCR diagnostiek. Voor typering en resistentiebepaling is kweek echter ook belangrijk.

Tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose tuberculose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-140
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:45