Onderzoekenwijzer

Mazelenvirus PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
PCR, uitbesteed onderzoek
Frequentie van bepaling
Uitbesteed onderzoek
Doorlooptijd
1-2 weken
Monstermateriaal
Keeluitstrijk, urine, liquor
Afnamemateriaal

Wattenstok eSwab (roze dop), urinecontainer (witte of rode dop; tenminste 10 ml urine aanleveren), liquorbuis (groene dop; tenminste 2 ml liquor aanleveren)

Onderzoekenwijzer MMB - Wattenstok eswab urinecontainer wiite of rode dop lliquorbuis

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Mazelen is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose mazelen stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.

De doorlooptijd van uitbesteed onderzoek is in de regel langer dan de doorlooptijd van onderzoek dat in het eigen laboratorium wordt verricht.
Code OWM-137
Laatste revisie: 2 augustus 2019 - 12:34