Onderzoekenwijzer

Mazelenvirus PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
PCR
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Keeluitstrijk, urine, liquor
Afnamemateriaal

Wattenstok eSwab (roze dop), urinecontainer (witte of rode dop; tenminste 10 ml urine aanleveren), liquorbuis (groene dop; tenminste 2 ml liquor aanleveren)

Onderzoekenwijzer MMB - Wattenstok eswab urinecontainer wiite of rode dop lliquorbuis
Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Mazelen is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose mazelen stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.


Code OWM-137
Laatste revisie: 12 juni 2024 - 09:33