Onderzoekenwijzer

Lymfeklier

Afdeling
Pathologie
Methode
Histodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
5 werkdagen
Monstermateriaal
Lymfeklier
Afnamecondities
Naaldbiopten of gehele lymfeklieren fixeren in ruime hoeveelheid gebufferde 4% formaline oplossing en indien mogelijk inzenden op de dag van de ingreep.
Uitzondering: Lymfeklieren (gehele of grote delen) waarop tevens microbiologische bepalingen of flowcytometrie op uitgevoerd dient te worden. Deze vers (niet op formaline) aanleveren. Aanvraag vooraf telefonisch aanmelden en direct na afname inzenden in een afgesloten pot, om uitdroging te voorkomen afdekken met gazen die bevochtigd zijn met een fysiologische zoutoplossing.
Inzendcondities
Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Ongefixeerde klieren na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Ongefixeerde lymfelieren afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten. Verzending aankondigen via (073) 553 27 50.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
Indien immunotypering gewenst is, wordt een deel van de lymfeklier door het Laboratorium voor Pathologie gereserveerd voor de afdeling Haematologie. Hiernaast wordt, als de lymfeklier groot genoeg is, een deel ingevroren voor eventueel microbiologisch onderzoek.

In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-013
Laatste revisie: 24 januari 2023 - 10:52