Onderzoekenwijzer

Longspoeling

Afdeling
Pathologie
Methode
Cytodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
3 werkdagen
Monstermateriaal
Longspoeling
Afnamecondities
Materiaal aanleveren in buis met fixatief Cytolyt Solution.
Inzendcondities
Materiaal aanleveren in buis met fixatief Cytolyt Solution.
Materiaal Li en Re gesplitst insturen, voorzien van aparte aanvraagformulieren/ ordernummers.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren.

Ongefixeerd cytologisch onderzoeksmateriaal na 17.00 uur in de koelkast op de afdeling bewaren en de volgende werkdag aanleveren conform bovenstaande beschrijving.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten. Verzending aankondigen via (073) 553 2750.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.

Aantal potjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiënten gegevens.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-012
Laatste revisie: 8 augustus 2019 - 10:24