Onderzoekenwijzer

Liquor

Afdeling
Pathologie
Methode
Cytologie
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
3 werkdagen
Monstermateriaal
Liquor
Afnamecondities
Het materiaal direct na afname, zonder toevoeging van fixatief, bij het laboratorium aanleveren.
Inzendcondities
Tijdens openingstijden van het laboratorium een liquor telefonisch aanmelden bij het secretariaat van het laboratorium, telefoonnummer (073) 553 87 05. Buiten openingstijden van het laboratorium dient een liquor telefonisch te worden aangemeld bij de dienstdoende patholoog. Deze is oproepbaar via de telefoniste van het JBZ, (073) 553 20 00.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur direct afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014). Na 17.00 uur het onderzoeksmateriaal direct aanleveren bij de centrale receptie van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie (ruimte H1.00.070).

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten. Verzending aankondigen via (073) 553 87 05.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium. Waar het materiaal naar toe gestuurd moet worden, wordt bepaald door de vraagstelling.

Indien het gaat bij een verdenking CJD en het uitsluiten van andere pathologie zoals inflammatie of maligniteit, (met andere woorden er dient microscopisch naar te worden gekeken) dan moet het materiaal gestuurd worden naar: UMC Utrecht tav Prionlab tav W. Spliet / W. van Hecke, afdeling pathologie. Voor overleg: tel 088-75 565 65.
Het prionlab is alleen bereikbaar op kantoortijden. Buiten deze tijden de aanvraag laten lopen via dienstdoende patholoog van het UMC Utrecht, dienstdoende patholoog is te bereiken via algemeen nummer 088-7555555. Via dit nummer wordt je doorverbonden met dienstdoende patholoog.
NB: Naast het aanvraagformulier van het Laboratorium voor Pathologie een ingevuld aanvraagformulier Creutzfeld Jacob van het laboratorium voor prionziekten van het UMC Utrecht meezenden. U kunt het aanvraagformulier Creutzfeld Jacob downloaden via www.jeroenboschziekenhuis.nl/bestellen.

Indien het gaat om de verdenking CJD verder te ondersteunen door eiwitbepaling (pTau, tTau, 14-3-3, NSE S110 etc.), met andere woorden er dient moleculair biologisch naar te worden gekeken, moet het materiaal naar: TML Translationeel Metabool Laboratorium, UMC St Radboud Nijmegen, tav Marcel Verbeek, Geert Grooteplein 10 6525 GA Nijmegen. Algemeen nummer 024-3615192.
Voor overleg: tel 024-36 145 67 (Marcel Verbeek) Het TML laboratorium is alleen op kantooruren bereikbaar.
Materiaal dient binnen 5 dagen na afname op het TML laboratorium te zijn.
Materiaal kan in de koelkast bewaard worden. Wordt de termijn van 5 dagen overschreden, dan invriezen en ingevroren versturen. ( op dry ice, niet tussentijds ontdooien!!)

Indien zowel cytologisch onderzoek als eiwitbepaling gewenst worden, dan dient een apart sample naar elk van bovenstaande adressen te worden verstuurd.
Aanvragend medisch specialist is verantwoordelijk voor het verzenden / splitsen van de materialen.

Nb: liquor degenereert snel. Derhalve stalen niet via de post, maar via bode/koerier verzenden.
Identificatie
Aanvraagformulier op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens .

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 87 05

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-011
Laatste revisie: 8 maart 2021 - 15:33