Onderzoekenwijzer

Leptospira species; leptospirose sneltest (IgM); ziekte van Weil

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Antistofbepaling, immunochromatografische test
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen)
Doorlooptijd
1-2 dagen
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor stolbloed (6,0 ml, rode dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis voor stolbloed 6.0 ml rode dop

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Een positieve leptospirose sneltest wordt voor confirmatie opgestuurd naar het Nationaal Referentielaboratorium Leptospirosen.

Leptospirose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose leptospirose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-133
Laatste revisie: 4 november 2022 - 13:59