Onderzoekenwijzer

Legionella pneumophila species kweek; veteranenziekte

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Bacteriële kweek
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen
Doorlooptijd
Tot een week
Monstermateriaal
Diepe respiratoire materialen (sputum, bronchus secreet, broncho-alveolaire lavage)
Afnamemateriaal

Diverse steriele containers

Onderzoekenwijzer - Diverse steriele containers

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C, opslag bij 2-8°C
Opmerkingen
Met de kweek op Legionella species kunnen Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila non-serotype 1 en Legionella non-pneumophila species worden aangetoond.

Legionellose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose legionellose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-128
Laatste revisie: 29 maart 2021 - 12:50