Onderzoekenwijzer

Legionella pneumophila serogroep 1 antigeen; Legionella sneltest, veteranenziekte/legionellose

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Antigeenbepaling, immunochromatografische test
Frequentie van bepaling
Dagelijks inclusief weekenddagen (niet CITO)
Doorlooptijd
1-2 dagen
Monstermateriaal
Urine
Afnamemateriaal

Urinecontainer (witte of rode dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Urinecontainer witte of rode dop
Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Met de Legionella sneltest wordt alleen Legionella pneumophila serogroep 1 aangetoond. Dit is de meest (> 80%) voorkomende verwekker van legionellose.

De sensitiviteit van de Legionella sneltest is het hoogst in de groep patiënten die op de ICU wordt opgenomen. In patiëntengroepen met minder ernstige pneumonie is de sensitiviteit toenemend lager.

In de acute fase van de infectie is een Legionella PCR op respiratoire materialen of serum een alternatieve diagnostische methode.

Legionellose is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose legionellose stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-127
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46