Onderzoekenwijzer

Huidbiopt voor immunofluorescentie

Afdeling
Pathologie
Methode
Immunofluorescentie
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
3 werkdagen
Monstermateriaal
Huidbiopt
Afnamecondities
Het biopt na afname bewaren in PTB (Polytransportbuffer) en binnen 24 uur inzenden naar het laboratorium. Er dient in de aanvraag en op het potje duidelijk te worden aangegeven dat het een IF biopt betreft in PTB. PTB wordt aangeleverd in cupjes van 2 ml, waarin 1 ml PTB zit. Om te voorkomen dat dit soort kleine cupjes zoek raken tijdens verwerking en transport wordt het cupje verpakt in een 60 ml potje. Graag alles retourneren naar pathologie JBZ.
Inzendcondities
Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden.

Vooraf altijd telefonisch aanmelden bij het secretariaat: 073 5532750

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten.

Het materiaal kan het gehele weekend buiten de koelkast bewaard blijven, echter hebben we te maken met een verlengd weekend, dan materiaal invriezen.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreend laboratorium.

Indien het gaat bij een verdenking CJD en het uitsluiten van andere pathologie zoals inammatie of maligniteit, (met andere woorden er dient microscopisch naar te worden gekeken) dan moet het materiaal gestuurd worden naar: UMC Utrecht tav Prionlab tav W. Spliet / W. van Hecke, afdeling pathologie.

Voor overleg: tel 088-75 565 65.

Het prionlab is alleen bereikbaar op kantoortijden. Buiten deze tijden de aanvraag laten lopen via dienstdoende patholoog van het UMC Utrecht, dienstdoende patholoog is te bereiken via algemeen nummer 088-7565491. Via dit nummer wordt je doorverbonden met dienstdoende analist.

NB: Naast het aanvraagformulier van het Laboratorium voor Pathologie een ingevuld aanvraagformulier Creutzfeld Jacob van het laboratorium voor prionziekten van het UMC Utrecht meezenden. U kunt het aanvraagformulier Creutzfeld Jacob downloaden via www.jeroenboschziekenhuis.nl/bestellen.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van patiëntgegevens.

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).

Duidelijk op potje EN deksel vermelden dat het hier een IF betreft.
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-009
Laatste revisie: 30 september 2021 - 15:11