Onderzoekenwijzer

Histologisch onderzoek

Afdeling
Pathologie
Methode
Histodiagnostiek
Frequentie van bepaling
Dagelijks maandag t/m vrijdag
Doorlooptijd
Histodiagnostiek 5 werkdagen
crista 5 werkdagen
Monstermateriaal
Weefsel van verschillende herkomst.
Afnamemateriaal

U bestelt het afnamemateriaal voor een histologisch onderzoek via onze webshop.

Afnamecondities
Fixeren in ruime hoeveelheid gebufferde 4% formaline oplossing en indien mogelijk inzenden op de dag van de ingreep.

Galblazen en darmen die niet direct worden ingezonden, dienen geopend en schoongespoeld te worden alvorens ze op ruime hoeveelheid formaline worden gezet.
Inzendcondities
Gecombineerde (histologische - en cytologische onderzoeken) dienen gesplitst te worden ingezonden voorzien van aparte aanvragen. De onderzoeken worden separaat binnen het laboratorium verwerkt en de uitslagen van deze onderzoeken zullen separaat worden verstuurd.

Huisartsen dienen het materiaal - op de dag van afname - per post in te sturen in een primaire houder, geplaatst in een onbreekbare secundaire houder en een buitenverpakking waarop vermeld is het dat het diagnostisch materiaal betreft. Dergelijk verzendmateriaal wordt door het laboratorium beschikbaar gesteld en voldoet aan wettelijke voorschriften.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van het JBZ tot 17.00 uur afgeven bij het Laboratorium voor Pathologie (ruimte H2.03.014), of indien de afmetingen van het onderzoeksmateriaal het toelaten middels buizentransport naar de afdeling Pathologie (station 41) zenden. Na 17.00 uur mag materiaal op Formaline 4% via de buizenpost of bakkentransport opgestuurd worden naar het Laboratorium voor Pathologie, of de volgende werkdag worden aangeleverd. Voor ongefixeerd materiaal moet het materiaal opgestuurd worden volgens het inzendprotocol betreffende het materiaal. Cito materiaal dient ingediend te worden via het Cito protocol.

Onderzoeksmateriaal afkomstig van inzendingen van buiten het JBZ aanleveren middels bodediensten.

Inzendingen van ongefixeerd onderzoeksmateriaal aankondigen via (073) 553 87 05.

Indien onderzoeksmateriaal verdacht wordt van Creutzfeldt Jakob dient het materiaal door de aanvrager rechtstreeks opgestuurd te worden naar het UMCU Utrecht of het Radboud UMC te Nijmegen volgens de inzendrichtlijnen van betreffend laboratorium.
Identificatie
Aanvraag op de juiste plaats voorzien van de patiëntgegevens.

Aantal potjes / strijkjes vermelden. Materiaal van verschillende herkomst in aparte potjes insturen en elk potje voorzien van patiëntgegevens en van een onderverdeling (I, II, III, ...).
Contactgegevens
Contactpersoon: D. Kemperman, coördinerend medewerker Pathologie
Emailadres: d.kemperman@jbz.nl
Telefoon: (073) 553 27 50

Verzendadres:
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Laboratorium voor Pathologie
Antwoordnummer 210
5200 WB 's-Hertogenbosch
Opmerkingen
In verband met uitvoering van het onderzoek s.v.p. vermelden of de patiënt verdacht is voor Creutzfeldt Jakob, Hepatitis B, HIV, tuberculose of andere relevante infectieziekten.
Code OWP-007
Laatste revisie: 15 juni 2022 - 12:04