Onderzoekenwijzer

Hepatitis C virus (HCV) PCR

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Polymerase ketting reactie, kwantitatief
Frequentie van bepaling
Dagelijks uitgezonderd weekenddagen
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
EDTA bloed
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor EDTA-bloed (6,0 ml, paarse dop); buis moet binnen zes uur na afname en tijdens kantoortijden op het laboratorium zijn in verband met voorbewerking

EDTA buis 6 ml, paarse dop
Afnamecondities
Buis moet binnen zes uur na afname en tijdens kantoortijden op het laboratorium zijn in verband met voorbewerking
Bewaarconditie na afname
Buis moet binnen zes uur na afname en tijdens kantoortijden op het laboratorium zijn in verband met voorbewerking
Opmerkingen
Als aanvulling bij de kwantitatieve analyse kan HCV genotypering worden aangevraagd.

Recent opgelopen hepatitis C is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose recent opgelopen hepatitis C stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-108
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46