Onderzoekenwijzer

Hepatitis C virus (HCV) antistoffen (IgG)

Afdeling
Medische Microbiologie
Methode
Antistofbepaling, chemiluminescentie-test
Frequentie van bepaling
Dagelijks (uitgezonderd weekenddagen), Bij prikaccidenten en cito-indicatie dagelijks.
Doorlooptijd
1-2 werkdagen
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal

Bloedbuis voor stolbloed (6,0 ml, rode dop)

Onderzoekenwijzer MMB - Bloedbuis voor stolbloed 6.0 ml rode dop

Bewaarconditie na afname
Transport binnen 24 uur bij 1-28 °C
Opmerkingen
Als de hepatitis C virus IgG antistoffen gemeten met de chemiluminescentie test laagpositief zijn, wordt de uitslag bevestigd met een hepatitis C virus blot.

Let wel: het aantonen van hepatitis C virus IgG antistoffen is niet bewijzend voor een actieve hepatitis C virus infectie. Daartoe moet een hepatitis C virus PCR worden verricht.

Recent opgelopen hepatitis C is een meldingsplichtige ziekte. Als het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie de diagnose recent opgelopen hepatitis C stelt, wordt, mede namens de aanvrager, een melding aan de GGD gedaan.
Code OWM-106
Laatste revisie: 29 maart 2021 - 12:40